niet ingelogd

Locaties

Sportcomplex De Schrub
Voormalig Klimmania TC terrein
Schoolstraat 45
6343 CD Klimmen
Let op geen postadres!
tel. 045 - 405 2058

Sportcomplex Ransdaal
Voormalig SCKR terrein
Spoorstraat 1
6311 AG Ransdaal
Let op geen postadres!
Tel. 043 - 459 1222