lidmaatschap - HeroImage

Contributiebetaling seizoen 2023-2024 via QR-code

Binnenkort ontvangen leden van VV Hellas de jaarlijkse contributiebrief met het verzoek de contributie voor het seizoen 2023-2024 te betalen. Misschien heb je deze brief zelfs al ontvangen.

In de brief is aangegeven, dat betaling van de contributie kan plaatsvinden met gebruikmaking van de rechts beneden geplaatste QR-code.

Helaas is gebleken, dat de afgedrukte code niet functioneert.

Via deze weg wil ik iedereen derhalve verzoeken de contributie op de normale wijze (dus via een overschrijving) te betalen met vermelding van het relatienummer dat boven de naam is vermeld.

Ik bied jullie mijn excuses aan voor het ongemak.

De penningmeester,
Jac. Senden