niet ingelogd

Nieuws / mededelingen

 
Geplaatst:23-03-2021

Corona updates (update 23-03-2021)

Corona update per 23-03-2021
Corona update per 08-03-2021
Corona update per 23-02-2021
Corona update per 02-02-2021
Corona update per 21-01-2021
Corona update per 12-01-2021
Corona update per 14-12-2020
Corona update per 08-12-2020
Corona update per 17-11-2020
Corona update per 04-11-2020
Corona update per 13-10-2020
Toegangsprotocol Senioren wedstrijden
Corona update 29 sept 2020
Corona update 29 april 2020
Corona update 24 april 2020
Corona update 31 maart 2020


Corona update 23-03-2021

Update Covid-19 van 23 maart 2021In de persconferentie van vanavond van het kabinet is slechts één versoepeling bekend gemaakt.
Met ingang van 31 maart a.s. is het aanvangstijdstip van de avondklok verschoven van 21.00 naar 22.00 uur.
Alle andere maatregelen zijn voorlopig verlengd tot en met 20 april a.s., tenzij het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames aanzienlijk teruglopen.
De wijziging van het aanvangstijdstip van de avondklok biedt de mogelijkheid de trainingstijden hierop aan te passen. De technische staf en de jeugdcommissie zullen bij een wijziging van de trainingstijden de betreffende teams informeren.

Het bestuur


Corona update 08-03-2021

Update Covid-19 van 08 maart 2021Afgelopen maandag 8 maart jl. zijn door het kabinet enkele aanpassingen aangekondigd in de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

Voor onze vereniging zijn de volgende aanpassingen van belang:
1. De avondklok is wederom verlengd tot voorlopig woensdagochtend 31 maart a.s. om 04.30 uur;
2. Vanaf 16 maart a.s. is het buitensporten ook mogelijk voor 27-jarigen en ouder.

Ten aanzien van het buitensporten voor 27 jarigen en ouder is bepaald, dat er alleen buiten getraind mag worden in groepjes van maximaal 4 personen met een onderlinge afstand van tenminste 1½m.

Jongeren onder 27 jaar mogen in teamverband buiten sporten en voor hen geldt de onderlinge afstand niet. Ook mogen onderlinge partijtjes gespeeld worden.

De kleedlokalen, douches en de kantine blijven nog steeds gesloten.

Zoals in de update van 23 februari jl. reeds is medegedeeld vindt de competitie van de senioren A-categorie dit seizoen geen doorgang meer.
Indien de maatregelen tijdig en versoepeld worden organiseert de KNVB in plaats hiervan de KNVB Regio Cup.
Technische Commissie en technische staf zullen met de spelers op korte termijn bespreken of onze
teams aan de Regio Cup zullen deelnemen.

Dinsdag 23 maart a.s. vindt een nieuwe persconferentie plaats, waarin het kabinet bekend zal maken of er aanvullende versoepelingen kunnen worden toegestaan.

Het bestuur


Corona update 23-02-2021

Update Covid-19 van 23 februari 2021Buitensporten in groepsverband weer mogelijk
Ondanks de toename van het aantal besmettingen heeft het kabinet besloten enkele kleine verruimingen toe te staan in de huidige coronamaatregelen.
Naast de openstelling van het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs per 1 maart a.s., het weer aan de slag gaan van de contactberoepen zoals kappers per 2 maart, het winkelen op afspraak per 3 maart, is het buitensporten in groepsverband voor personen jonger dan 27 jaar met ingang van laatstgenoemde datum ook weer mogelijk. Helaas betekent dit voor teamsporters van 27 jaar of ouder, dat zij niet kunnen meetrainen met hun team. Hoe hiermee in de praktijk wordt omgegaan en welke controle hierop mogelijk is, is thans niet bekend.

Avondklok blijft voorlopig
De avondklok blijft in ieder geval tot en met 15 maart a.s. van kracht, zodat er zeker tot dat moment aangepaste trainingstijden blijven gelden.

Amateurcompetitie voor teams in de A-categorie wordt niet hervat
Omdat de bestaande maatregelen ter bestrijding van het coronavirus grotendeels zijn gehandhaafd, heeft de KNVB besloten de competitie voor senioren in het veldvoetbal (eerste elftallen 2 e divisie t/m 5 e klasse) niet te hervatten.

Voor het hervatten van de senioren veldcompetities in de categorie A hanteerde de KNVB een uiterste startdatum in het weekend van 10/11 april 2021 en een minimale voorbereidingsperiode van 4 à 5 weken waarin zonder beperkingen getraind kan worden. Trainen zonder beperkingen zou in dat geval mogelijk moeten zijn vanaf 10 maart. De huidige maatregelen zijn door het kabinet echter verlengd tot en met 15 maart. Hierdoor vervalt de optie om deze competities te hervatten en de eerste seizoenshelft uit te spelen.

Wat betekent het niet hervatten van de competities voor senioren in de A-categorie
Het niet hervatten van de competities in de categorie A voor senioren betekent, dat:
- In het seizoen 2020/2021 geen promotie en degradatie plaats vindt;
- De indeling voor het seizoen 2021/2022 zal worden gebaseerd op de indeling van het seizoen 2020/2021.

Vervangend wedstrijdaanbod door de KNVB
Vanaf het moment, dat het kabinet het spelen van wedstrijden weer toestaat, organiseert de KNVB voor de seniorenteams veldvoetbal in de A-categorie wedstrijden om de KNVB Regio Cup. Regionale competities zonder promotie of degradatie. De poules worden regionaal samengesteld en bestaan uit 4 tot 6 teams, afhankelijk van de startdatum. De wedstrijden worden in de weekends gespeeld en iedere wedstrijd kent een winnaar. Dus strafschoppen na een gelijkspel.
De wedstrijden staan zoveel als mogelijk onder leiding van een KNVB-arbiter en gele kaarten worden niet geregistreerd. Directe rode kaarten en staking van een wedstrijd worden wel geregistreerd. Gelet op de lange periode, dat er slechts beperkt kan worden getraind mag er onbeperkt worden gewisseld en mag een reeds gewisselde speler weer worden ingebracht.
Alleen de huidige spelers zijn speelgerechtigd voor deelname aan de KNVB Regio Cup.

Alles is echter afhankelijk van het moment, waarop het spelen van wedstrijden weer mogelijk is.
Wij houden jullie hiervan op de hoogte.

Hervatten jeugdcompetities
Op basis van de routekaart van de KNVB is de uiterste startdatum van de jeugdcompetities gepland in het weekend van 17/18 april 2021. Dit is mogelijk omdat voor het grootste deel van deze teams een kortere voorbereidingsperiode geldt, aangezien zij reeds zonder beperkingen hebben kunnen trainen.
Maar ook voor de jeugdteams geldt, dat wij afhankelijk zijn van de maatregelen van het kabinet ter bestrijding van het coronavirus.
Het streven van de KNVB blijft om de opties open te houden en de jeugd zoveel mogelijk wedstrijden te laten spelen zodra dat weer kan.

Het bestuur


Corona update 02-02-2021

Update Covid-19 van 02 februari 2021.


In de hoeveelheid berichten, die dagelijks via t.v., radio en landelijke en regionale pers over ons worden uitgestort, valt na de persconferentie van vanavond, eindelijk een klein positief geluid te distilleren.

Voor de jongste groep van onze jeugdleden gaat het basisonderwijs weer open. Vanaf 8 februari behoort het digitale onderwijs thuis - hopelijk voorgoed - tot het verleden. Niet meer aangewezen op het volgen van onderwijs via tablet of laptop met veelal ouders en broertjes en/of zusjes om je heen.Geen leraar aanwezig op het moment dat je hem/haar iets wilt vragen. Geen vriendjes en vriendinnetjes waarmee je kunt ravotten tijdens het speelkwartier. Dit alles behoort vanaf a.s. maandag tot het verleden.

Helaas is dit het enige lichtpuntje dat ons vanavond is geboden. Alle overige lock-downmaatregelen worden onverkort gehandhaafd tot dinsdag 2 maart a.s.

Ook de avondklok blijft gelden tot woensdagmorgen 10 februari a.s. Alleen als de situatie de komende dagen verbetert, zal het kabinet zich buigen over een besluit tot het intrekken c.q. versoepelen van de avondklok.

De trainingstijden zijn inmiddels zodanig aangepast, dat iedereen na de training vóór 21.00 uur thuis kan zijn. Zoals hiervoor vermeld blijven de andere maatregelen van 14 december 2020 tot 2 maart a.s. van kracht.
Dus nog steeds geen wedstrijden.
Trainingen voor de senioren in groepjes van maximaal 2 personen met een onderlinge afstand van 1½ meter.
Kantine, kleedlokalen en douches die gesloten blijven. Geen ouders en overige bezoekers die tijdens de trainingen op het sportcomplex aanwezig mogen zijn.

Wij realiseren ons, dat het voor velen van ons een moeilijke, maar ook lange periode is waarin veel van ons wordt geëist. Toch vragen wij nogmaals begrip en medewerking van eenieder.

Samen staan wij sterk en kunnen wij het virus onder de knie krijgen.
Het bestuur
Corona update 21-01-2021

Update Covid-19 van 21 januari 2021.In verband met de voortdurende grote zorgen over de verspreiding van o.a. de Britse variant van het coronavirus heeft de Tweede Kamer in overleg met het Kabinet op 21 januari 2021 besloten een avondklok in te stellen van 21.00 tot 04.30 uur.

De avondklok gaat in op zaterdag 23 januari a.s. en zal in afwachting van de verdere ontwikkelingen
voorlopig gelden tot en met 9 februari a.s. De avondklok houdt in, dat tussen de genoemde tijdstippen niemand zich buitenshuis mag begeven,
tenzij hiervoor van hogerhand toestemming is verleend.

Buiten de maatregelen, zoals die reeds sedert 14 december 2020 (zie hieronder op de site) gelden en de avondklok, is nog een nieuwe getroffen. Met onmiddellijke ingang mag je thuis slechts één persoon vanaf 13 jaar of ouder tegelijk ontvangen. Tot nu toe was dit nog twee personen.

Wat betekent de avondklok voor de actieve leden van VV Hellas.
De trainingen voor de pupillen en junioren kunnen gewoon doorgaan met inachtneming van de reeds eerder genomen maatregelen.
In verband met de avondklok zullen de trainingen op een zodanig tijdstip moeten eindigen, dat iedereen vóór 21.00 uur thuis is. De jeugdcommissie zal worden gevraagd daar waar nodig de trainingstijden aan te passen.

Voor de seniorenteams geldt ook, dat de trainingstijden aangepast moeten worden, zodat iedereen in de gelegenheid is vóór 21.00 uur thuis te zijn.

Wij wensen jullie allen heel veel sterkte toe met het naleven van de avondklok en de impact, die deze maatregel heeft op de persoonlijke bewegingsvrijheid.

Het bestuur


Corona update 12-01-2021

Update Covid-19 op 12 januari 2021In de op 12 januari gehouden persconferentie zijn door Mark Rutte en Hugo de Jonge grote zorgen uitgesproken over de verspreiding van het coronavirus en de Britse variant daarvan.
Veel is nog onduidelijk over wat de Britse variant met ons doet.

De onduidelijkheden en de daarmee gepaard gaande grote zorgen hebben het kabinet doen besluiten de thans lopende lock-down ingaande 19 januari a.s. met 3 weken te verlengen, dus tot en met 9 februari a.s.
De maatregelen zoals die vermeld staan in de update van 14 december 2020 hieronder op de website blijven derhalve onverminderd van kracht.

Ons advies is en blijft: Houd jullie aan de voorgeschreven maatregelen, zoals afstand houden, handen wassen, ontsmetten en draag een mondkapje, waar dit verplicht is!!!

Het bestuur


Corona update 14 december 2020

Update Covid-19 op 14 december 2020Op 14 december heeft minister-president Mark Rutte een toespraak gehouden over nieuwe maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

Letterlijk waren zijn woorden “Nederland gaat op slot”. Dat betekent, dat alle plekken worden gesloten waar mensen samenkomen met het doel het aantal contacten tot een minimum te beperken.

De nieuwe maatregelen gaan in op 14 december om middernacht en gelden tot 19 januari 2021.

Voor de leden van VV Hellas en uiteraard het gehele amateurvoetbal betekenen deze maatregelen, dat:
- De jeugdleden tot 19 jaar kunnen blijven trainen en onderling partijtjes spelen;
- De senioren vanaf 19 jaar alleen nog maar kunnen trainen in groepjes van maximaal 2 personen
met een onderlinge afstand van 1½ meter;
- Kantine, kleedlokalen en douches blijven gesloten;
- Volwassenen, die geen taak hebben bij de trainingen en/of onderlinge partijtjes zijn niet welkom
op sportcomplex. Dus ouders die de kinderen naar de training brengen en halen dienen buiten
de toegangspoort te blijven;
- Volwassenen die wel een taak hebben bij de trainingen en/of onderlinge partijtjes dienen
onderling een afstand te bewaren van 1½ meter.

Wij realiseren ons, dat het voor de senioren wel erg moeilijk wordt nog actief bezig te zijn op het
sportcomplex, maar gegeven de omstandigheden kan het niet anders en wij hopen, dat iedereen zich
aan de maatregelen houdt.

Ondanks de vanavond bekend gemaakte verregaande maatregelen wensen wij jullie allemaal toch
fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling toe ook al zullen deze dagen anders dan anders zijn.

Het Bestuur

Corona update 8 december 2020

Persconferentie Covid-19 op 8 december 2020Op de persconferentie van de minister-president Mark Rutte en de minister van volksgezondheid Hugo de Jonge zijn wij vanavond geconfronteerd met een handhaving van de maatregelen van 19 november jl.

Ondanks de oproep aan iedereen in Nederland zich te houden aan de geldende voorschriften, zijn de positieve testen sedert 19 november dramatisch gestegen met ruim 27%. Ook het aantal ziekenhuisopnames en het aantal doden steeg in de afgelopen periode.

Reden dus voor het kabinet geen versoepeling van de Covid-19 maatregelen toe te staan.
Voor 22 december a.s. staat een nieuwe persconferentie gepland met nu reeds de waarschuwing, dat met een verscherping van de maatregelen rekening moet worden gehouden, indien de besmettingsaantallen en ziekenhuisopnamen niet drastisch verminderen.

Voor VV Hellas en het gehele amateurvoetbal verandert er dus niets.
Voor de senioren blijft het dus behelpen met alleen maar trainen in groepjes van maximaal 4 met een onderlinge afstand van 1½ meter en geen wedstrijden.
De (mini)pupillen en junioren t/m 18 jaar kunnen blijven trainen. Onderlinge wedstrijden zijn toegestaan, maar geen beker- en/of competitiewedstrijden.
Gelet op de huidige ernstige situatie roepen wij iedereen met klem op zich aan de voorgeschreven maatregelen te houden. Alleen hierdoor wordt het spelen van wedstrijden op termijn weer mogelijk.

Het Bestuur


Corona update 17-11-2020

Aangekondigde versoepeling maatregelen COVID-19 per 19 november 2020.Tijdens de persconferentie op 17 november 2020 zijn door de minister-president Mark Rutte en de minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge de aangescherpte maatregelen per 3 november jl. ingetrokken.

We keren ingaande donderdag 19 november 2020 terug tot het voorschriftenniveau genomen per 13 oktober jl.

Wat betekent dit voor VV Hellas en het gehele amateurvoetbal?
1. Vanaf donderdag 19 november mogen de senioren (19 jaar en ouder) weer trainen in groepjes van maximaal 4 personen met in achtneming van de onderlinge afstand van 1½m.
2. De trainingen voor de jeugd t/m 18 jaar wijzigen niet.
3. Jeugdtrainers en –leiders met een leeftijd van 19 jaar of ouder dienen zich te houden aan de onderlinge afstand van 1½m.
4. Kantine, kleedlokalen en douches blijven gesloten.
5. Na afloop van de training en/of het onderlinge partijtje van de jeugd dient eenieder het sportcomplex zo snel mogelijk te verlaten.
6. Het spelen van competitie- en oefenwedstrijden voor senioren en jeugd is tot nader bericht niet mogelijk.
7. Het ontsmetten van handen alsmede het wassen van de handen na toiletgebruik blijven van kracht.
8. Ouders en toeschouwers zijn niet welkom binnen de poorten van het sportcomplex.

Laten we ons allemaal houden aan deze maatregelen, zodat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames teruglopen.
Hopelijk kan het kabinet dan in de loop van december a.s. nadere versoepelingen bekend maken, waarbij een snelle normalisatie van het amateurvoetbal mogelijk zal blijken.
Ondanks de voor ons allen moeilijke tijden, wensen wij jullie allemaal een fijn, gezellig sinterklaasfeest toe.

Het bestuur.


Corona update 04-11-2020

Aanvullende, verscherpte coronamaatregelen per 4 november 2020


Tijdens de persconferentie op 3 november jl. van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge, zijn de maatregelen, eerder genomen op 13 oktober 2020, verder aangescherpt.

Wat betekent dit voor het amateurvoetbal.
Voor het amateurvoetbal blijven de maatregelen van 13 oktober jl. van kracht, met dien verstande, dat de mogelijkheid tot trainen door de senioren verder wordt beperkt. Mocht eerder nog in groepjes van maximaal 4 personen getraind worden met een onderlinge afstand van 1½m., ingaande woensdag 4 november 2020 om 22.00 uur mag de groepsgrootte nog maar 2 personen bedragen.

Voor het overige blijven alle andere maatregelen voor de senioren en jeugd ongewijzigd van kracht.

Blijven voetballen in tijden van corona.
Door de genomen maatregelen om het coronavirus te bestrijden is het spelen van competitiewedstrijden in het amateurvoetbal tot half december niet toegestaan. In overleg met andere sportbonden heeft de KNVB een plan met diverse scenario’s opgesteld om na deze periode toch weer wedstrijden te kunnen spelen.

In het meest positieve scenario is een herstart van de competitie in het weekend van 16 en 17 januari 2021 mogelijk. Hierbij komen de bekerwedstrijden te vervallen en zal in de hele maand juni 2021 worden doorgespeeld.
De nacompetitie voor o.a. het standaardvoetbal komt te vervallen, waardoor in dat geval de promotie-/degradatieregeling moet worden aangepast.
Ook de overschrijvingstermijn verschuift mee naar het einde van de competitie, dus van 15 naar 30 juni 2021.
Of dit scenario haalbaar is wordt half december besloten. Mocht dit niet het geval zijn, dan worden de competities op een later moment hervat in een gedeeltelijk of volledig aangepaste vorm.

Zodra er meer duidelijkheid komt over de uitbreiding van de groepsgrootte voor het trainen en de mogelijkheid om weer veilig competitiewedstrijden te kunnen spelen, zullen wij deze informatie zo snel mogelijk met jullie delen.

Voor nu geldt: Blijf gezond en blijf in beweging!!!
Het bestuur.


Corona update 13-10-2020

Aanscherping coronamaatregelen per 14 oktober 2020In verband met de grote toename van het aantal coronabesmettingen in ons land, heeft het kabinet vandaag een gedeeltelijke lock-down bekend gemaakt.
De strenge maatregelen gaan in op woensdag 14 oktober 2020 en duren in principe tenminste 4 weken.

Ook de amateursportwereld wordt hierdoor getroffen. De maatregelen die van toepassing zijn op de amateurverenigingen en dus ook gelden voor VV Hellas, zijn de volgende:

1. Alle wedstrijden van de jeugd- en seniorenteams zijn uitgesteld. Onderlinge wedstrijden tussen jeugdteams van VV Hellas zijn wel mogelijk.
2. De trainingen van de senioren, veteranen en walking footballers gaan niet door.
3. De trainingen van de jeugd t/m 18 jaar gaan wel gewoon door.
4. Kleedlokalen en douches blijven evenals de kantine gesloten. Voor de jeugd geldt dus: thuis omkleden en na de training of het onderlinge partijtje het sportcomplex direct verlaten.
5. Ouders en toeschouwers zijn tijdens de trainingen of onderlinge wedstrijden niet welkom op het complex.
6. De eerdere maatregelen van het ontsmetten van de handen en het wassen van de handen na het toiletgebruik blijven van kracht. Dit geldt ook voor het bewaren van 1½ m. afstand tussen jeugdtrainers en -leiders vanaf 19 jaar.

Alhoewel het kabinet besloten heeft de maatregelen te laten ingaan op 14 oktober 2020 om 22.00 uur, is het DB van mening, dat gelet op de ernst van de situatie, bovengenoemde maatregelen bij VV Hellas per direct dienen ingaan.Toegangsprotocol Senioren wedstrijden


Personen die tijdens seniorenwedstrijden toegang hebben tot het sportcomplex “de Schrub” van VV Hellas voor de duur van de aangescherpte Covid 19-maatregelen.

Bij thuiswedstrijden van seniorenteams van VV Hellas zijn alleen onderstaande personen welkom op ons sportcomplex “de Schrub”:

1. De beide trainers en hun assistent
2. De leiders van beide teams
3. De verzorgers van beide teams
4. De scheidsrechter
5. De beide grensrechters
6. Spelers en reserves
7. Eén bestuurslid van beide verenigingen
8. KNVB rapporteurs

Bij wijziging van de Covid 19-maatregelen kan bovenstaande opsomming worden uitgebreid of afgeschaald.

Het bestuur van VV Hellas.


Corona update 29-09-2020


Aanscherping coronamaatregelen met ingang van dinsdag 29-9-2020 vanaf 18.00 uur.


Beste leden, vrijwilligers en supporters,

Maandag 28 september heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus aangescherpt.
Deze maatregelen treden voor een periode van tenminste 3 weken in werking op dinsdag 29 september 2020 om 18.00 uur.

Wat betekent dit voor VV Hellas.

1. De wedstrijden en trainingen voor de jeugd en senioren gaan gewoon door op de vastgestelde data en tijdstippen, tenzij daarover onderling andere afspraken over worden gemaakt.

2. Bij alle wedstrijden en alle trainingen zijn geen toeschouwers en/of ouders welkom. Voor hen is het sportcomplex gesloten, tenzij er een functie wordt uitgeoefend zonder welke de sportbeoefening niet mogelijk is.

3. Ouders die kinderen vervoeren naar een uitwedstrijd oefenen een dergelijke functie uit en hebben derhalve wel toegang tot de uitwedstrijd van het betreffende team.

4. Ouders die kun kind naar de training of de thuiswedstrijd brengen oefenen zo’n functie niet uit en zijn dus niet welkom op het sportcomplex.

5. De kantine op het sportcomplex blijft gesloten.

6. Kleedlokalen en douches zijn wel open, maar geadviseerd wordt – zeker voor de allerkleinsten – om je thuis om te kleden en na de training of wedstrijd het sportcomplex zo snel mogelijk te verlaten.

Het zijn wederom maatregelen, die ons allen treffen en die ook voor het verenigingsleven verstrekkende gevolgen hebben. Maar ter voorkoming van hoge boetes zal het bestuur voor handhaving van de maatregelen zorg moeten dragen. Niet alleen uit eigen belang, maar ook in het belang van de gezondheid van ons allen.

Eventuele aanvullingen en/of nadere verduidelijking van de maatregelen zullen wij op deze site blijven publiceren.

Het bestuur van VV HellasCorona update 29 april 2020


Trainingen mogen starten!Corona updates zullen vanaf nu ook gebundeld worden in onder het kopje mededelingen!

Na het bericht van 24 april is vv Hellas aan de slag gegaan samen met de gemeente Voerendaal om te zien hoe we de trainingen weer kunnen hervatten voor de jeugd.
We hebben een definitieve goedkeuring van de gemeente, en mogen starten!

De leiders van de teams zullen de ouders/spelers zelf benaderen wanneer ze starten en op welke tijden!Neem onderstaande documenten goed door. Hierin vinden jullie richtlijnen waar we ons met z'n alle aan moeten houden.

Voor kinderen tot en met 12 jaar zullen er andere regels gelden dan voor kinderen tussen 13 en 18 jaar.

Hieronder vinden jullie de regels!

Klik hier voor het volledige Corona protocol van de KNVBnocnsf protocol a4.pdf

poster bestuurders.pdf

poster ouders.pdf

poster sporters.pdf

poster trainers.pdfHeb je vragen omtrent de onderstaande mededeling mail ze dan naar vragen@vv-hellas.nl
Het bestuur zal de vragen op een later tijdstip gebundeld beantwoorden.

Bestuur VV-Hellas
Corona update 24 aprilDe minister president heeft aangekondigd dat vanaf 28 april kinderen tot 13 jaar weer mogen trainen. De Veiligheidsregio en de KNVB hebben ons echter laten weten dat hier op korte termijn richtlijnen voor komen.

Houd deze website in de gaten voor nadere info. Als we kunnen starten met deze leeftijdsgroep zal dat parallel aan de start van de scholen gaan gebeuren. Dus na 11 mei.

Bestuur VV-HellasCorona update 31 maart


Hieronder de officiële mededeling van de knvb inzake het amateur voetbal.
Of toernooien door kunnen gaan dit seizoen en of er überhaupt nog getraind gaat worden is op dit moment nog niet duidelijk.
Heb je vragen omtrent de onderstaande mededeling mail ze dan naar vragen@vv-hellas.nl
Het bestuur zal de vragen op een later tijdstip gebundeld beantwoorden.

COMPETITIES AMATEURVOETBAL NIET HERVAT


Met het oog op de dinsdag door het kabinet aangekondigde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de KNVB na beraad besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat.

Dat geldt voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus* en in heel Nederland. Door de nieuwe overheidsmaatregelen is het niet meer toegestaan om tot en met 28 april te voetballen.

Door vandaag de knoop door te hakken willen we vooral iedereen duidelijkheid geven.”
Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “Nederland heeft een uniek verenigingsleven dat inmiddels geruime tijd stilligt. Sommige mensen zijn ziek, sommigen helaas zelfs overleden en velen zitten verplicht thuis. Het gaat bij ons om vrijwilligers en amateurvoetballers voor wie de vraag ‘hoe nu verder?’ steeds zwaarder gaat wegen. Vandaag kunnen we vaststellen dat de competities niet meer op een gewenste manier kunnen worden uitgespeeld voor de start van de zomerstop. In tegenstelling tot bij de profs, bestaat er voor de amateurs ook geen scenario om de wedstrijden door te schuiven tot na de zomerstop. Door vandaag de knoop door te hakken willen we vooral iedereen duidelijkheid geven.”

Richten op verenigingsleven
“Voetbal is voor ons belangrijk maar gezondheid staat daar altijd ver boven. Zeker nu. Mocht Nederland voor de zomer toch weer veilig kunnen voetballen en de overheidsmaatregelen worden om die reden afgeschaald, dan ondersteunt de KNVB de verenigingen graag met het organiseren van activiteiten zoals toernooien en oefenwedstrijden. Daar willen we ons nu op gaan richten, dat het verenigingsleven als eerste weer op gang komt zodra dat safe is.”

Geen eindstanden

Er is tevens besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld. Het volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. Een werkgroep van de KNVB gaat de consequenties hiervan nader uitwerken.

Contact met belangenorganisaties

“Met ons besluit om de competities niet te hervatten zijn we niet over een nacht ijs gegaan. Zo hebben we eerder veelvuldig contact gehad met vertegenwoordigers van verenigingen in het land, onze ledenraad en alle belangenverenigingen in het amateurvoetbal. We zijn ons er namelijk van bewust dat hoe logisch deze beslissing ook is, deze ook impact heeft op de hobby en passie van onze 1,2 miljoen leden en financiële gevolgen kan hebben voor de 3.000 verenigingen.”

Het volledige artikel is te vinden op: https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59781/competities-amateurvoetbal-niet-hervat

Blijf gezond!

Met sportieve groet,

Het Bestuur