niet ingelogd

Nieuws / mededelingen

 
Geplaatst:17-11-2020

Corona updates (update 17-11-2020)

Corona update per 17-11-2020
Corona update per 04-11-2020
Corona update per 13-10-2020
Toegangsprotocol Senioren wedstrijden
Corona update 29 sept 2020
Corona update 29 april 2020
Corona update 24 april 2020
Corona update 31 maart 2020


Corona update 17-11-2020

Aangekondigde versoepeling maatregelen COVID-19 per 19 november 2020.Tijdens de persconferentie op 17 november 2020 zijn door de minister-president Mark Rutte en de minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge de aangescherpte maatregelen per 3 november jl. ingetrokken.

We keren ingaande donderdag 19 november 2020 terug tot het voorschriftenniveau genomen per 13 oktober jl.

Wat betekent dit voor VV Hellas en het gehele amateurvoetbal?
1. Vanaf donderdag 19 november mogen de senioren (19 jaar en ouder) weer trainen in groepjes van maximaal 4 personen met in achtneming van de onderlinge afstand van 1½m.
2. De trainingen voor de jeugd t/m 18 jaar wijzigen niet.
3. Jeugdtrainers en –leiders met een leeftijd van 19 jaar of ouder dienen zich te houden aan de onderlinge afstand van 1½m.
4. Kantine, kleedlokalen en douches blijven gesloten.
5. Na afloop van de training en/of het onderlinge partijtje van de jeugd dient eenieder het sportcomplex zo snel mogelijk te verlaten.
6. Het spelen van competitie- en oefenwedstrijden voor senioren en jeugd is tot nader bericht niet mogelijk.
7. Het ontsmetten van handen alsmede het wassen van de handen na toiletgebruik blijven van kracht.
8. Ouders en toeschouwers zijn niet welkom binnen de poorten van het sportcomplex.

Laten we ons allemaal houden aan deze maatregelen, zodat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames teruglopen.
Hopelijk kan het kabinet dan in de loop van december a.s. nadere versoepelingen bekend maken, waarbij een snelle normalisatie van het amateurvoetbal mogelijk zal blijken.
Ondanks de voor ons allen moeilijke tijden, wensen wij jullie allemaal een fijn, gezellig sinterklaasfeest toe.

Het bestuur.


Corona update 04-11-2020

Aanvullende, verscherpte coronamaatregelen per 4 november 2020


Tijdens de persconferentie op 3 november jl. van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge, zijn de maatregelen, eerder genomen op 13 oktober 2020, verder aangescherpt.

Wat betekent dit voor het amateurvoetbal.
Voor het amateurvoetbal blijven de maatregelen van 13 oktober jl. van kracht, met dien verstande, dat de mogelijkheid tot trainen door de senioren verder wordt beperkt. Mocht eerder nog in groepjes van maximaal 4 personen getraind worden met een onderlinge afstand van 1½m., ingaande woensdag 4 november 2020 om 22.00 uur mag de groepsgrootte nog maar 2 personen bedragen.

Voor het overige blijven alle andere maatregelen voor de senioren en jeugd ongewijzigd van kracht.

Blijven voetballen in tijden van corona.
Door de genomen maatregelen om het coronavirus te bestrijden is het spelen van competitiewedstrijden in het amateurvoetbal tot half december niet toegestaan. In overleg met andere sportbonden heeft de KNVB een plan met diverse scenario’s opgesteld om na deze periode toch weer wedstrijden te kunnen spelen.

In het meest positieve scenario is een herstart van de competitie in het weekend van 16 en 17 januari 2021 mogelijk. Hierbij komen de bekerwedstrijden te vervallen en zal in de hele maand juni 2021 worden doorgespeeld.
De nacompetitie voor o.a. het standaardvoetbal komt te vervallen, waardoor in dat geval de promotie-/degradatieregeling moet worden aangepast.
Ook de overschrijvingstermijn verschuift mee naar het einde van de competitie, dus van 15 naar 30 juni 2021.
Of dit scenario haalbaar is wordt half december besloten. Mocht dit niet het geval zijn, dan worden de competities op een later moment hervat in een gedeeltelijk of volledig aangepaste vorm.

Zodra er meer duidelijkheid komt over de uitbreiding van de groepsgrootte voor het trainen en de mogelijkheid om weer veilig competitiewedstrijden te kunnen spelen, zullen wij deze informatie zo snel mogelijk met jullie delen.

Voor nu geldt: Blijf gezond en blijf in beweging!!!
Het bestuur.


Corona update 13-10-2020

Aanscherping coronamaatregelen per 14 oktober 2020In verband met de grote toename van het aantal coronabesmettingen in ons land, heeft het kabinet vandaag een gedeeltelijke lock-down bekend gemaakt.
De strenge maatregelen gaan in op woensdag 14 oktober 2020 en duren in principe tenminste 4 weken.

Ook de amateursportwereld wordt hierdoor getroffen. De maatregelen die van toepassing zijn op de amateurverenigingen en dus ook gelden voor VV Hellas, zijn de volgende:

1. Alle wedstrijden van de jeugd- en seniorenteams zijn uitgesteld. Onderlinge wedstrijden tussen jeugdteams van VV Hellas zijn wel mogelijk.
2. De trainingen van de senioren, veteranen en walking footballers gaan niet door.
3. De trainingen van de jeugd t/m 18 jaar gaan wel gewoon door.
4. Kleedlokalen en douches blijven evenals de kantine gesloten. Voor de jeugd geldt dus: thuis omkleden en na de training of het onderlinge partijtje het sportcomplex direct verlaten.
5. Ouders en toeschouwers zijn tijdens de trainingen of onderlinge wedstrijden niet welkom op het complex.
6. De eerdere maatregelen van het ontsmetten van de handen en het wassen van de handen na het toiletgebruik blijven van kracht. Dit geldt ook voor het bewaren van 1½ m. afstand tussen jeugdtrainers en -leiders vanaf 19 jaar.

Alhoewel het kabinet besloten heeft de maatregelen te laten ingaan op 14 oktober 2020 om 22.00 uur, is het DB van mening, dat gelet op de ernst van de situatie, bovengenoemde maatregelen bij VV Hellas per direct dienen ingaan.Toegangsprotocol Senioren wedstrijden


Personen die tijdens seniorenwedstrijden toegang hebben tot het sportcomplex “de Schrub” van VV Hellas voor de duur van de aangescherpte Covid 19-maatregelen.

Bij thuiswedstrijden van seniorenteams van VV Hellas zijn alleen onderstaande personen welkom op ons sportcomplex “de Schrub”:

1. De beide trainers en hun assistent
2. De leiders van beide teams
3. De verzorgers van beide teams
4. De scheidsrechter
5. De beide grensrechters
6. Spelers en reserves
7. Eén bestuurslid van beide verenigingen
8. KNVB rapporteurs

Bij wijziging van de Covid 19-maatregelen kan bovenstaande opsomming worden uitgebreid of afgeschaald.

Het bestuur van VV Hellas.


Corona update 29-09-2020


Aanscherping coronamaatregelen met ingang van dinsdag 29-9-2020 vanaf 18.00 uur.


Beste leden, vrijwilligers en supporters,

Maandag 28 september heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus aangescherpt.
Deze maatregelen treden voor een periode van tenminste 3 weken in werking op dinsdag 29 september 2020 om 18.00 uur.

Wat betekent dit voor VV Hellas.

1. De wedstrijden en trainingen voor de jeugd en senioren gaan gewoon door op de vastgestelde data en tijdstippen, tenzij daarover onderling andere afspraken over worden gemaakt.

2. Bij alle wedstrijden en alle trainingen zijn geen toeschouwers en/of ouders welkom. Voor hen is het sportcomplex gesloten, tenzij er een functie wordt uitgeoefend zonder welke de sportbeoefening niet mogelijk is.

3. Ouders die kinderen vervoeren naar een uitwedstrijd oefenen een dergelijke functie uit en hebben derhalve wel toegang tot de uitwedstrijd van het betreffende team.

4. Ouders die kun kind naar de training of de thuiswedstrijd brengen oefenen zo’n functie niet uit en zijn dus niet welkom op het sportcomplex.

5. De kantine op het sportcomplex blijft gesloten.

6. Kleedlokalen en douches zijn wel open, maar geadviseerd wordt – zeker voor de allerkleinsten – om je thuis om te kleden en na de training of wedstrijd het sportcomplex zo snel mogelijk te verlaten.

Het zijn wederom maatregelen, die ons allen treffen en die ook voor het verenigingsleven verstrekkende gevolgen hebben. Maar ter voorkoming van hoge boetes zal het bestuur voor handhaving van de maatregelen zorg moeten dragen. Niet alleen uit eigen belang, maar ook in het belang van de gezondheid van ons allen.

Eventuele aanvullingen en/of nadere verduidelijking van de maatregelen zullen wij op deze site blijven publiceren.

Het bestuur van VV HellasCorona update 29 april 2020


Trainingen mogen starten!Corona updates zullen vanaf nu ook gebundeld worden in onder het kopje mededelingen!

Na het bericht van 24 april is vv Hellas aan de slag gegaan samen met de gemeente Voerendaal om te zien hoe we de trainingen weer kunnen hervatten voor de jeugd.
We hebben een definitieve goedkeuring van de gemeente, en mogen starten!

De leiders van de teams zullen de ouders/spelers zelf benaderen wanneer ze starten en op welke tijden!Neem onderstaande documenten goed door. Hierin vinden jullie richtlijnen waar we ons met z'n alle aan moeten houden.

Voor kinderen tot en met 12 jaar zullen er andere regels gelden dan voor kinderen tussen 13 en 18 jaar.

Hieronder vinden jullie de regels!

Klik hier voor het volledige Corona protocol van de KNVBnocnsf protocol a4.pdf

poster bestuurders.pdf

poster ouders.pdf

poster sporters.pdf

poster trainers.pdfHeb je vragen omtrent de onderstaande mededeling mail ze dan naar vragen@vv-hellas.nl
Het bestuur zal de vragen op een later tijdstip gebundeld beantwoorden.

Bestuur VV-Hellas
Corona update 24 aprilDe minister president heeft aangekondigd dat vanaf 28 april kinderen tot 13 jaar weer mogen trainen. De Veiligheidsregio en de KNVB hebben ons echter laten weten dat hier op korte termijn richtlijnen voor komen.

Houd deze website in de gaten voor nadere info. Als we kunnen starten met deze leeftijdsgroep zal dat parallel aan de start van de scholen gaan gebeuren. Dus na 11 mei.

Bestuur VV-HellasCorona update 31 maart


Hieronder de officiële mededeling van de knvb inzake het amateur voetbal.
Of toernooien door kunnen gaan dit seizoen en of er überhaupt nog getraind gaat worden is op dit moment nog niet duidelijk.
Heb je vragen omtrent de onderstaande mededeling mail ze dan naar vragen@vv-hellas.nl
Het bestuur zal de vragen op een later tijdstip gebundeld beantwoorden.

COMPETITIES AMATEURVOETBAL NIET HERVAT


Met het oog op de dinsdag door het kabinet aangekondigde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de KNVB na beraad besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat.

Dat geldt voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus* en in heel Nederland. Door de nieuwe overheidsmaatregelen is het niet meer toegestaan om tot en met 28 april te voetballen.

Door vandaag de knoop door te hakken willen we vooral iedereen duidelijkheid geven.”
Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “Nederland heeft een uniek verenigingsleven dat inmiddels geruime tijd stilligt. Sommige mensen zijn ziek, sommigen helaas zelfs overleden en velen zitten verplicht thuis. Het gaat bij ons om vrijwilligers en amateurvoetballers voor wie de vraag ‘hoe nu verder?’ steeds zwaarder gaat wegen. Vandaag kunnen we vaststellen dat de competities niet meer op een gewenste manier kunnen worden uitgespeeld voor de start van de zomerstop. In tegenstelling tot bij de profs, bestaat er voor de amateurs ook geen scenario om de wedstrijden door te schuiven tot na de zomerstop. Door vandaag de knoop door te hakken willen we vooral iedereen duidelijkheid geven.”

Richten op verenigingsleven
“Voetbal is voor ons belangrijk maar gezondheid staat daar altijd ver boven. Zeker nu. Mocht Nederland voor de zomer toch weer veilig kunnen voetballen en de overheidsmaatregelen worden om die reden afgeschaald, dan ondersteunt de KNVB de verenigingen graag met het organiseren van activiteiten zoals toernooien en oefenwedstrijden. Daar willen we ons nu op gaan richten, dat het verenigingsleven als eerste weer op gang komt zodra dat safe is.”

Geen eindstanden

Er is tevens besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld. Het volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. Een werkgroep van de KNVB gaat de consequenties hiervan nader uitwerken.

Contact met belangenorganisaties

“Met ons besluit om de competities niet te hervatten zijn we niet over een nacht ijs gegaan. Zo hebben we eerder veelvuldig contact gehad met vertegenwoordigers van verenigingen in het land, onze ledenraad en alle belangenverenigingen in het amateurvoetbal. We zijn ons er namelijk van bewust dat hoe logisch deze beslissing ook is, deze ook impact heeft op de hobby en passie van onze 1,2 miljoen leden en financiële gevolgen kan hebben voor de 3.000 verenigingen.”

Het volledige artikel is te vinden op: https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59781/competities-amateurvoetbal-niet-hervat

Blijf gezond!

Met sportieve groet,

Het Bestuur