niet ingelogd

Nieuws / mededelingen

 
Geplaatst:15-09-2021

Corona updates (update 15-09-2021)

Corona update per 15-09-2021
Corona update per 18-06-2021
Corona update per 28-05-2021
Corona update per 17-05-2021
Corona update per 11-05-2021
Corona update per 01-05-2021
Corona update per 20-04-2021
Corona update per 13-04-2021
Corona update per 23-03-2021
Corona update per 08-03-2021
Corona update per 23-02-2021
Corona update per 02-02-2021
Corona update per 21-01-2021
Corona update per 12-01-2021
Corona update per 14-12-2020
Corona update per 08-12-2020
Corona update per 17-11-2020
Corona update per 04-11-2020
Corona update per 13-10-2020
Toegangsprotocol Senioren wedstrijden
Corona update 29 sept 2020
Corona update 29 april 2020
Corona update 24 april 2020
Corona update 31 maart 2020


Corona update 15-09-2021

Update Covid-19 15 september 2021Tijdens de persconferentie gisteren van het démissionaire kabinet zijn belangrijke mededelingen gedaan over de eerder afgekondigde maatregelen inzake Covid-19.

Met ingang van zaterdag 25 september a.s. vervalt in Nederland de 1,5 meter afstand houden. Dit betekent, dat er o.a. geen beperkingen meer gelden voor voetballers op, en supporters langs de velden en in sporthallen. Wel moeten bezoekers vanaf 13 jaar met ingang van genoemde datum een coronatoegangsbewijs tonen om toegang te krijgen tot de sportkantine.

Geen beperkingen voor voetballers en publiek langs de velden.
Trainen en voetballen zonder beperkingen kon alweer een tijdje, maar vanaf 25 september a.s. kunnen ook supporters weer langs de lijn staan zonder beperkingen. Moet nu nog 1,5 meter afstand gehouden worden, straks is dat niet meer nodig. Ook geldt er geen maximum meer voor het aantal toeschouwers dat bij wedstrijden aanwezig mag zijn langs het sportveld.
Vanaf 25 september kunnen we weer het voetbal beleven zoals we dat het liefst doen: met veel supporters langs de lijn of op de tribunes.

Coronatoegangsbewijs voor kantines.
Sportkantines vallen onder regelingen, die ook gelden voor de horeca. Afstand houden hoeft niet meer vanaf 25 september a.s. en ook het maximum aantal bezoekers, dat aanwezig mag zijn in de sportkantine vervalt dan. Kantines kunnen dus weer volledig open. Echter bezoekers vanaf 13 jaar moeten wel een coronatoegangsbewijs tonen.
Dit roept bij ons de nodige vragen op als het gaat om handhaving en controle, waar wij nu nog geen antwoord op hebben.
De KNVB zal samen met NOC*NSF de komende tijd gaan werken aan antwoorden op de verschillende vragen die leven, aangepaste protocollen, tips en goede voorbeelden.
Over de wijze, waarop bij VV Hellas hieraan invulling zal worden gegeven zullen we jullie nader informeren via de website en op het sportcomplex.

Het bestuur


Corona update 18-06-2021

Update Covid-19 van 18 juni 2021In de voorlopig laatste persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge worden met ingang van 26 juni a.s. bijna alle remmen losgegooid, die ons het afgelopen 1½ jaar allemaal van een belangrijk deel van onze vrijheid hebben beroofd.

We mogen weer wedstrijden spelen en met toeschouwers langs de lijn.

Vanaf half oktober 2020 was het niet meer mogelijk om amateurwedstrijden te organiseren. De amateurcompetitie voor senioren en jeugd werd stilgelegd. Trainen voor de jeugd t/m 18 jaar en het spelen van onderlinge partijtjes was wel nog mogelijk, maar zonder gebruik te maken van
kleedlokalen en douches. Senioren konden vanaf dat moment alleen nog trainen onder strikte, beperkende voorwaarden.
Maar vanaf 26 juni kunnen alle amateursporters weer wedstrijden spelen. Publiek langs de lijn is dan ook weer toegestaan, maar moet wel 1½m onderlinge afstand van elkaar houden. Hiermee gaan we een volgende fase in van verruiming van de coronamaatregelen.

Onderstaand treffen jullie een verdere opsomming aan van de meest belangrijke coronamaatregelen die met ingang van 26 juni a.s. verdwijnen.
1. De mondkapjesplicht verdwijnt, behalve op plekken, waar geen 1½m afstand kan worden gehouden.
2. Er geldt geen beperking meer van het aantal bezoekers, dat je thuis mag ontvangen of het aantal mensen dat buiten mag samenkomen.
3. Cafés en restaurants zijn vanaf volgende week niet meer gebonden aan de voorgeschreven sluitingstijd van 22.00 uur en het alcoholverbod vanaf dat tijdstip. Wel moet er nog rekening worden gehouden met de spreiding van klanten. De registratie en het coronacheckgesprek
vooraf blijft wel nog verplicht.
4. Vanaf de start van de achtste finales van het Europees kampioenschap op 26 juni mogen supporters deze wedstrijden weer kijken op schermen in cafés en op terrassen.
5. Mensen, die nog niet volledig zijn gevaccineerd, maar toch naar het buitenland op vakantie willen gaan, kunnen zich voorafgaand aan hun reis gratis laten testen in de maanden juli en augustus. Voor vakantiegangers die wel volledig zijn gevaccineerd, is een negatieve PCR-test niet
nodig.

In augustus wordt de laatste fase van het versoepelingsplan ingezet. Dan kijkt het kabinet opnieuw naar de laatste nog geldende maatregel: de 1½m afstand houden. Dan wordt besloten wanneer en hoe die maatregel kan worden afgeschaft.

Van onze kant zal deze update voorlopig ook de laatste zijn. Wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding mochten geven, zullen wij jullie weer informeren.

Langs deze weg wil het bestuur jullie danken voor het begrip, dat jullie voor de maatregelen hebben kunnen opbrengen en de wijze waarop jullie je in grote getale hieraan hebben gehouden.

Laten we daarom de laatste maatregel voorlopig ook nog in acht nemen. Om in woorden van premier Rutte te spreken: “We zijn er bijna, maar nog niet helemaal”.

Het bestuur


Corona update 28-05-2021

Update Covid-19 van 28 mei 2021Tijdens de persconferentie van vrijdag 28 mei jl. heeft het kabinet nieuwe versoepelingen bekend gemaakt, die ingaan op zaterdag 5 juni a.s. in plaats van woensdag 9 juni.

Wat betekenen de versoepelingen voor voetbalverenigingen.
Naast een groot aantal maatregelen, die versoepeld worden voor o.a. de horeca, restaurants, musea, dierentuinen en bioscopen, zijn ook minder stringente maatregelen afgekondigd voor voetbalverenigingen.
Onderstaand treffen jullie hiervan een overzicht aan van de maatregelen, die per 5 juni a.s. ingaan:

1. Jeugdwedstrijden tussen teams van verschillende verenigingen zijn weer volledig toegestaan. Dit geldt echter helaas alleen voor teams tot en met de JO18;
2. De KNVB Regiocupwedstrijden voor de jeugd tot en met de JO18 worden de eerstkomende weekenden gespeeld. Het volledige wedstrijdschema zal door de KNVB op maandag 31 mei aan het einde van de dag bekend worden gemaakt. De regiocup voor de JO19 gaat definitief niet door.
3. Senioren mogen vanaf 5 juni weer volledig trainen en onderlinge wedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging. De beperking van de onderlinge 1½m. afstand en de maximale groepsgrootte geldt hierbij niet. Het spelen van wedstrijden tegen teams van andere verenigingen is helaas nog niet
mogelijk.
4. De kleedlokalen en douches mogen weer worden gebruikt onder voorwaarde, dat de 1½m. afstand in acht wordt genomen.
5. Kantine (en terras) mogen eveneens weer open onder dezelfde voorwaarden, die gelden voor de gehele horeca. Dat betekent o.a. niet meer dan 4 personen aan één tafeltje met een onderlinge afstand van 1½m en geen personen aan de take. De alcoholverkoop stopt om uiterlijk 22.00 uur. Het bestuur zal nog een besluit nemen of en zo ja wanneer onze kantine dit seizoen nog zal worden geopend.
6. Tijdens de wedstrijden van de jeugd en de onderlinge partijtjes van de senioren is geen publiek welkom.

Met jullie verheugen wij ons erop, dat de jeugd weer wedstrijden tegen teams van andere verenigingen mag spelen en de senioren weer zonder beperkingen kunnen trainen en onderlinge wedstrijdjes spelen. Want dit is het toch waarom jullie voor deze tak van sport gekozen hebben.
Wanneer de verdere ontwikkelingen zich zo positief als nu blijven doorzetten zal het kabinet in de persconferentie van 22 juni a.s. verdere versoepelingen bekend maken die dan ingaan op 30 juni a.s.

Wij houden jullie verder op de hoogte.

Het bestuur


Corona update 17-05-2021

Update Covid-19 van 17 mei 2021De pauzeknop wordt niet ingedrukt.

De afgelopen week zijn de ontwikkelingen inzake de ziekenhuisopnames van coronapatiënten en het aantal besmettingen zodanig gunstig geweest, dat het kabinet heeft besloten vandaag geen gebruik te maken van haar bevoegdheid om aangekondigde versoepelingen van coronamaatregelen terug te draaien.

Dit betekent, dat de vorige week maandag bekendgemaakte versoepelingen met ingang van woensdag 19 mei a.s. kunnen ingaan.

Specifiek voor onze vereniging betekent dit, dat:
- ongeacht de leeftijd buiten getraind mag worden in groepen tot maximaal 30 personen, met dien verstande dat volwassenen van 27 jaar en ouder een onderlinge afstand van 1½ meter in acht moeten nemen;
- het terras bij de sportkantine open mag zijn (van 06.00 tot 20.00 uur) onder voorwaarde dat niet meer dan 2 personen aan één tafeltje zitten, tenzij het meerdere personen uit één huishouden betreft;
- nog geen wedstrijden gespeeld mogen worden met uitzondering van onderlinge partijtjes bij de jeugd;
- geen publiek aanwezig mag zijn;
- kleedlokalen, douches en kantine gesloten blijven.

Ook de in onze update van 11 mei opgesomde andere versoepelingen gaan gewoon door.
Het bestuur


Corona update 11-05-2021

Update Covid-19 van 11 mei 2021


Vandaag was er weer een persconferentie van het kabinet, waarin werd uitgelegd wat er misschien weer mogelijk is vanaf woensdag 19 mei 2021.
Versoepelingen zullen alleen mogelijk zijn als het aantal ziekenhuisopnames met ±20% omlaag gaat. Maandag 17 mei a.s. wordt bekend of dit kan.

Welke versoepelingen worden misschien weer toegestaan vanaf 19 mei a.s.
Laten we beginnen met het belangrijkste voor de buitensporten in groepen, dus ook het voetbal.
Buitensporten mag weer met maximaal 30 volwassen mensen van 27 jaar en ouder. Iedereen moet wel 1½ meter afstand van elkaar houden.

Kinderen en volwassenen jonger dan 27 jaar mochten eerder al buiten sporten in groepen. Zij mogen sporten zonder 1½ meter afstand te houden.

Wedstrijden mogen nog niet, publiek is nog niet toegestaan, kleedlokalen en douches blijven nog gesloten.

Het buitenterras van sportkantines mag misschien ook weer open, zij het onder voorwaarden. Zo mogen er nog maar steeds maximaal 2 personen aan een tafeltje zitten. Kinderen t/m 12 jaar tellen niet mee. Kom je uit hetzelfde huishouden, dan mogen er meer mensen aan tafel zitten.

Vanaf 19 mei a.s. gaan ook de zwembaden en sportscholen misschien weer open. Er mogen dan maximaal 30 mensen in één ruimte sporten.
Verschillende buitenparken en spellocaties buiten gaan misschien ook weer open, zoals dierentuinen, pretparken natuurparken, kinderboerderijen, minigolfbanen, speeltuinen en klimbossen.

Muziekles, dansles en toneelles is misschien ook weer mogelijk vanaf 19 mei.

Ook openluchtmusea en beeldentuinen mogen misschien weer open vanaf 19 mei.

Buitenterrassen bij café’s en restaurants mogen misschien weer langer open: namelijk van 06.00 tot 20.00 uur. Café’s en restaurants blijven binnen gesloten.

Vanaf 15 mei a.s. mag er weer gereisd worden naar landen met weinig besmettingen. Bekijk voordat je op reis gaat het reisadvies en de veilige vakantielanden op de site www.wijsopreis.nl

Basisregels blijven belangrijk.
Het is belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels houdt. Ook als je al gevaccineerd bent.
We hebben ze al vaker benoemd. De basisregels zijn:
- Houd 1½ meter afstand van elkaar;
- Was vaak jouw handen;
- Bij klachten (zoals keelpijn, hoesten, neusverkouden) blijf thuis en laat je testen.

Tot zover de laatste stand van zaken inzake een gedeeltelijke terugkeer naar het “oude” normaal.
Het bestuur


Corona update 01-05-2021

Update Covid-19 van 1 mei 2021


In verband met de nog steeds bestaande grote druk op de zorg in de ziekenhuizen, waardoor de opname en behandeling van (covid)patienten in gevaar dreigt te komen, heeft het kabinet besloten voorlopig geen versoepelingen toe te passen.

Op 20 april jl. werd een stappenplan gepresenteerd, waarin de opeenvolgende versoepelingen nader werden aangeduid.
Op 26 en 28 april jl. is stap 1 in werking getreden, waardoor o.a. op het HBO voor één dag per week weer fysiek onderwijs kan worden gegeven; de avondklok is opgeheven en de terrassen weer open zijn zij het onder bepaalde voorwaarden.

Stap 2 zou op 11 mei a.s. in werking treden en met deze stap zou ook een versoepeling worden toegepast voor de sportscholen en de buitensporten.

Helaas zijn deze en de volgende stappen van het stappenplan voorlopig voor een week naar de toekomst verschoven en blijven de maatregelen ten aanzien van de buitensporten gelden zoals zij nu zijn.

Wij hopen jullie spoedig positiever nieuws te kunnen melden.

Het bestuur


Corona update 20-04-2021

Update Covid-19 van 20 april 2021.


Onder het aanvaarden van politiek verantwoorde risico’s heeft het Kabinet vandaag een zestal versoepelingen bekend gemaakt in de geldende coronamaatregelen.

Het gaat om de volgende stappen:
1. Per 26 april a.s. gaat het universitair en HBO- onderwijs voor één dag per week weer open.

Per 28 april a.s. worden de onderstaande maatregelen versoepeld:
1. De avondklok wordt opgeheven;
2. De winkels gaan weer open zonder voorafgaande afspraak;
3. Thuis mogen per dag 2 bezoekers worden ontvangen in plaats van 1;
4. De terrassen mogen met inachtneming van een aantal voorwaarden weer open tussen 12.00 en 18.00 uur
5. Uitvaartdiensten mogen worden bijgewoond door 100 personen.

Een beperkt aantal maatregelen die het begin moeten inluiden naar een “normaal” leven, zoals wij dat vóór half maart 2020 gewend waren.

Helaas missen we bij de maatregelen versoepelingen bij de buitensporten. 27-Plussers mogen nog steeds niet trainen met hun jongere teamleden. Wedstrijden voor de senioren zijn nog steeds niet mogelijk. Kantine, kleedlokalen en douches blijven nog gesloten.

Laten wij hopen dat hierin op korte termijn verandering komt en er weer in volle omvang gesport kan worden.
Om dat te bereiken is het van belang, dat wij ons allemaal aan de nog geldende maatregelen houden, zoals regelmatig handen wassen/ontsmetten, afstand houden van elkaar en testen als je coronaverschijnselen hebt.

Hoe strikter iedereen met deze maatregelen omgaat des te eerder kunnen verdere versoepelingen worden toegepast.

Het bestuur


Corona update 13-04-2021

Update Covid-19 van 13 april 2021


Na de vorige update van 23 maart jl. waren de verwachtingen toch wel hoopvol, dat de maatregelen ten aanzien van het buitensporten enigszins zouden worden versoepeld met ingang van 21 april a.s.

Maar voorafgaand aan de persconferentie van 13 april werden deze verwachtingen reeds de bodem ingeslagen, nadat in de loop van zondag al voortijdig bekend werd, dat er niet op versoepelingen gerekend hoefde te worden. Reden hiervoor is de toename van het aantal besmettingen in de afgelopen weken en als gevolg hiervan de hoge graad van bezetting van de ziekenhuis- en intensive carebedden en de nog steeds aanwezige grote werkdruk bij het verplegend personeel.

Wel heeft het kabinet een nieuwe routekaart bekendgemaakt, bestaande uit zes opeenvolgende stappen. Bij elke stap worden de coronateugels deels losgelaten.
Dit alles echter onder het uitdrukkelijke voorbehoud, dat de bezetting van de bedden en de druk op het verplegend personeel vermindert.

Bij het ingaan van stap 2, welke onder voorbehoud voor 11 mei a.s. is voorzien, zullen de voorschriften voor de buitensporten worden versoepeld. Welke dit zijn moet nog worden uitgewerkt.
Indien mogelijk zullen in stap 3 (ingaande 26 mei), stap 4 (ingaande 16 juni) en stap 5 (ingaande 7 juli) verdere uitbreidingen voor de buitensporten bekend worden gemaakt.
Volgens de huidige routekaart zal daarna (stap 6) een einde komen aan alle coronamaatregelen. Hiervoor is nog geen vermoedelijke datum vastgesteld.

In hoeverre de nieuwe routekaart van invloed is op de plannen tot het spelen van vriendschappelijke wedstrijden in KNVB Regiocupverband is momenteel eveneens nog niet duidelijk.
Zodra hierover berichten naar buiten komen, zal het bestuur die zo snel mogelijk met jullie communiceren.

Helaas nog geen berichten waar je als voetbalspeler vrolijk van wordt, want trainen doe je toch om goed voorbereid wedstrijden te kunnen spelen.

Met jullie hopen wij, dat de komende weken de mogelijkheden van trainen in groepsverband met daarna het spelen van wedstrijden weer wordt toegestaan.

Wij houden jullie op de hoogte zodra er nieuws valt te melden.
Het bestuur


Corona update 23-03-2021

Update Covid-19 van 23 maart 2021In de persconferentie van vanavond van het kabinet is slechts één versoepeling bekend gemaakt.
Met ingang van 31 maart a.s. is het aanvangstijdstip van de avondklok verschoven van 21.00 naar 22.00 uur.
Alle andere maatregelen zijn voorlopig verlengd tot en met 20 april a.s., tenzij het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames aanzienlijk teruglopen.
De wijziging van het aanvangstijdstip van de avondklok biedt de mogelijkheid de trainingstijden hierop aan te passen. De technische staf en de jeugdcommissie zullen bij een wijziging van de trainingstijden de betreffende teams informeren.

Het bestuur


Corona update 08-03-2021

Update Covid-19 van 08 maart 2021Afgelopen maandag 8 maart jl. zijn door het kabinet enkele aanpassingen aangekondigd in de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

Voor onze vereniging zijn de volgende aanpassingen van belang:
1. De avondklok is wederom verlengd tot voorlopig woensdagochtend 31 maart a.s. om 04.30 uur;
2. Vanaf 16 maart a.s. is het buitensporten ook mogelijk voor 27-jarigen en ouder.

Ten aanzien van het buitensporten voor 27 jarigen en ouder is bepaald, dat er alleen buiten getraind mag worden in groepjes van maximaal 4 personen met een onderlinge afstand van tenminste 1½m.

Jongeren onder 27 jaar mogen in teamverband buiten sporten en voor hen geldt de onderlinge afstand niet. Ook mogen onderlinge partijtjes gespeeld worden.

De kleedlokalen, douches en de kantine blijven nog steeds gesloten.

Zoals in de update van 23 februari jl. reeds is medegedeeld vindt de competitie van de senioren A-categorie dit seizoen geen doorgang meer.
Indien de maatregelen tijdig en versoepeld worden organiseert de KNVB in plaats hiervan de KNVB Regio Cup.
Technische Commissie en technische staf zullen met de spelers op korte termijn bespreken of onze
teams aan de Regio Cup zullen deelnemen.

Dinsdag 23 maart a.s. vindt een nieuwe persconferentie plaats, waarin het kabinet bekend zal maken of er aanvullende versoepelingen kunnen worden toegestaan.

Het bestuur


Corona update 23-02-2021

Update Covid-19 van 23 februari 2021Buitensporten in groepsverband weer mogelijk
Ondanks de toename van het aantal besmettingen heeft het kabinet besloten enkele kleine verruimingen toe te staan in de huidige coronamaatregelen.
Naast de openstelling van het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs per 1 maart a.s., het weer aan de slag gaan van de contactberoepen zoals kappers per 2 maart, het winkelen op afspraak per 3 maart, is het buitensporten in groepsverband voor personen jonger dan 27 jaar met ingang van laatstgenoemde datum ook weer mogelijk. Helaas betekent dit voor teamsporters van 27 jaar of ouder, dat zij niet kunnen meetrainen met hun team. Hoe hiermee in de praktijk wordt omgegaan en welke controle hierop mogelijk is, is thans niet bekend.

Avondklok blijft voorlopig
De avondklok blijft in ieder geval tot en met 15 maart a.s. van kracht, zodat er zeker tot dat moment aangepaste trainingstijden blijven gelden.

Amateurcompetitie voor teams in de A-categorie wordt niet hervat
Omdat de bestaande maatregelen ter bestrijding van het coronavirus grotendeels zijn gehandhaafd, heeft de KNVB besloten de competitie voor senioren in het veldvoetbal (eerste elftallen 2 e divisie t/m 5 e klasse) niet te hervatten.

Voor het hervatten van de senioren veldcompetities in de categorie A hanteerde de KNVB een uiterste startdatum in het weekend van 10/11 april 2021 en een minimale voorbereidingsperiode van 4 à 5 weken waarin zonder beperkingen getraind kan worden. Trainen zonder beperkingen zou in dat geval mogelijk moeten zijn vanaf 10 maart. De huidige maatregelen zijn door het kabinet echter verlengd tot en met 15 maart. Hierdoor vervalt de optie om deze competities te hervatten en de eerste seizoenshelft uit te spelen.

Wat betekent het niet hervatten van de competities voor senioren in de A-categorie
Het niet hervatten van de competities in de categorie A voor senioren betekent, dat:
- In het seizoen 2020/2021 geen promotie en degradatie plaats vindt;
- De indeling voor het seizoen 2021/2022 zal worden gebaseerd op de indeling van het seizoen 2020/2021.

Vervangend wedstrijdaanbod door de KNVB
Vanaf het moment, dat het kabinet het spelen van wedstrijden weer toestaat, organiseert de KNVB voor de seniorenteams veldvoetbal in de A-categorie wedstrijden om de KNVB Regio Cup. Regionale competities zonder promotie of degradatie. De poules worden regionaal samengesteld en bestaan uit 4 tot 6 teams, afhankelijk van de startdatum. De wedstrijden worden in de weekends gespeeld en iedere wedstrijd kent een winnaar. Dus strafschoppen na een gelijkspel.
De wedstrijden staan zoveel als mogelijk onder leiding van een KNVB-arbiter en gele kaarten worden niet geregistreerd. Directe rode kaarten en staking van een wedstrijd worden wel geregistreerd. Gelet op de lange periode, dat er slechts beperkt kan worden getraind mag er onbeperkt worden gewisseld en mag een reeds gewisselde speler weer worden ingebracht.
Alleen de huidige spelers zijn speelgerechtigd voor deelname aan de KNVB Regio Cup.

Alles is echter afhankelijk van het moment, waarop het spelen van wedstrijden weer mogelijk is.
Wij houden jullie hiervan op de hoogte.

Hervatten jeugdcompetities
Op basis van de routekaart van de KNVB is de uiterste startdatum van de jeugdcompetities gepland in het weekend van 17/18 april 2021. Dit is mogelijk omdat voor het grootste deel van deze teams een kortere voorbereidingsperiode geldt, aangezien zij reeds zonder beperkingen hebben kunnen trainen.
Maar ook voor de jeugdteams geldt, dat wij afhankelijk zijn van de maatregelen van het kabinet ter bestrijding van het coronavirus.
Het streven van de KNVB blijft om de opties open te houden en de jeugd zoveel mogelijk wedstrijden te laten spelen zodra dat weer kan.

Het bestuur


Corona update 02-02-2021

Update Covid-19 van 02 februari 2021.


In de hoeveelheid berichten, die dagelijks via t.v., radio en landelijke en regionale pers over ons worden uitgestort, valt na de persconferentie van vanavond, eindelijk een klein positief geluid te distilleren.

Voor de jongste groep van onze jeugdleden gaat het basisonderwijs weer open. Vanaf 8 februari behoort het digitale onderwijs thuis - hopelijk voorgoed - tot het verleden. Niet meer aangewezen op het volgen van onderwijs via tablet of laptop met veelal ouders en broertjes en/of zusjes om je heen.Geen leraar aanwezig op het moment dat je hem/haar iets wilt vragen. Geen vriendjes en vriendinnetjes waarmee je kunt ravotten tijdens het speelkwartier. Dit alles behoort vanaf a.s. maandag tot het verleden.

Helaas is dit het enige lichtpuntje dat ons vanavond is geboden. Alle overige lock-downmaatregelen worden onverkort gehandhaafd tot dinsdag 2 maart a.s.

Ook de avondklok blijft gelden tot woensdagmorgen 10 februari a.s. Alleen als de situatie de komende dagen verbetert, zal het kabinet zich buigen over een besluit tot het intrekken c.q. versoepelen van de avondklok.

De trainingstijden zijn inmiddels zodanig aangepast, dat iedereen na de training vóór 21.00 uur thuis kan zijn. Zoals hiervoor vermeld blijven de andere maatregelen van 14 december 2020 tot 2 maart a.s. van kracht.
Dus nog steeds geen wedstrijden.
Trainingen voor de senioren in groepjes van maximaal 2 personen met een onderlinge afstand van 1½ meter.
Kantine, kleedlokalen en douches die gesloten blijven. Geen ouders en overige bezoekers die tijdens de trainingen op het sportcomplex aanwezig mogen zijn.

Wij realiseren ons, dat het voor velen van ons een moeilijke, maar ook lange periode is waarin veel van ons wordt geëist. Toch vragen wij nogmaals begrip en medewerking van eenieder.

Samen staan wij sterk en kunnen wij het virus onder de knie krijgen.
Het bestuur
Corona update 21-01-2021

Update Covid-19 van 21 januari 2021.In verband met de voortdurende grote zorgen over de verspreiding van o.a. de Britse variant van het coronavirus heeft de Tweede Kamer in overleg met het Kabinet op 21 januari 2021 besloten een avondklok in te stellen van 21.00 tot 04.30 uur.

De avondklok gaat in op zaterdag 23 januari a.s. en zal in afwachting van de verdere ontwikkelingen
voorlopig gelden tot en met 9 februari a.s. De avondklok houdt in, dat tussen de genoemde tijdstippen niemand zich buitenshuis mag begeven,
tenzij hiervoor van hogerhand toestemming is verleend.

Buiten de maatregelen, zoals die reeds sedert 14 december 2020 (zie hieronder op de site) gelden en de avondklok, is nog een nieuwe getroffen. Met onmiddellijke ingang mag je thuis slechts één persoon vanaf 13 jaar of ouder tegelijk ontvangen. Tot nu toe was dit nog twee personen.

Wat betekent de avondklok voor de actieve leden van VV Hellas.
De trainingen voor de pupillen en junioren kunnen gewoon doorgaan met inachtneming van de reeds eerder genomen maatregelen.
In verband met de avondklok zullen de trainingen op een zodanig tijdstip moeten eindigen, dat iedereen vóór 21.00 uur thuis is. De jeugdcommissie zal worden gevraagd daar waar nodig de trainingstijden aan te passen.

Voor de seniorenteams geldt ook, dat de trainingstijden aangepast moeten worden, zodat iedereen in de gelegenheid is vóór 21.00 uur thuis te zijn.

Wij wensen jullie allen heel veel sterkte toe met het naleven van de avondklok en de impact, die deze maatregel heeft op de persoonlijke bewegingsvrijheid.

Het bestuur


Corona update 12-01-2021

Update Covid-19 op 12 januari 2021In de op 12 januari gehouden persconferentie zijn door Mark Rutte en Hugo de Jonge grote zorgen uitgesproken over de verspreiding van het coronavirus en de Britse variant daarvan.
Veel is nog onduidelijk over wat de Britse variant met ons doet.

De onduidelijkheden en de daarmee gepaard gaande grote zorgen hebben het kabinet doen besluiten de thans lopende lock-down ingaande 19 januari a.s. met 3 weken te verlengen, dus tot en met 9 februari a.s.
De maatregelen zoals die vermeld staan in de update van 14 december 2020 hieronder op de website blijven derhalve onverminderd van kracht.

Ons advies is en blijft: Houd jullie aan de voorgeschreven maatregelen, zoals afstand houden, handen wassen, ontsmetten en draag een mondkapje, waar dit verplicht is!!!

Het bestuur


Corona update 14 december 2020

Update Covid-19 op 14 december 2020Op 14 december heeft minister-president Mark Rutte een toespraak gehouden over nieuwe maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

Letterlijk waren zijn woorden “Nederland gaat op slot”. Dat betekent, dat alle plekken worden gesloten waar mensen samenkomen met het doel het aantal contacten tot een minimum te beperken.

De nieuwe maatregelen gaan in op 14 december om middernacht en gelden tot 19 januari 2021.

Voor de leden van VV Hellas en uiteraard het gehele amateurvoetbal betekenen deze maatregelen, dat:
- De jeugdleden tot 19 jaar kunnen blijven trainen en onderling partijtjes spelen;
- De senioren vanaf 19 jaar alleen nog maar kunnen trainen in groepjes van maximaal 2 personen
met een onderlinge afstand van 1½ meter;
- Kantine, kleedlokalen en douches blijven gesloten;
- Volwassenen, die geen taak hebben bij de trainingen en/of onderlinge partijtjes zijn niet welkom
op sportcomplex. Dus ouders die de kinderen naar de training brengen en halen dienen buiten
de toegangspoort te blijven;
- Volwassenen die wel een taak hebben bij de trainingen en/of onderlinge partijtjes dienen
onderling een afstand te bewaren van 1½ meter.

Wij realiseren ons, dat het voor de senioren wel erg moeilijk wordt nog actief bezig te zijn op het
sportcomplex, maar gegeven de omstandigheden kan het niet anders en wij hopen, dat iedereen zich
aan de maatregelen houdt.

Ondanks de vanavond bekend gemaakte verregaande maatregelen wensen wij jullie allemaal toch
fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling toe ook al zullen deze dagen anders dan anders zijn.

Het Bestuur

Corona update 8 december 2020

Persconferentie Covid-19 op 8 december 2020Op de persconferentie van de minister-president Mark Rutte en de minister van volksgezondheid Hugo de Jonge zijn wij vanavond geconfronteerd met een handhaving van de maatregelen van 19 november jl.

Ondanks de oproep aan iedereen in Nederland zich te houden aan de geldende voorschriften, zijn de positieve testen sedert 19 november dramatisch gestegen met ruim 27%. Ook het aantal ziekenhuisopnames en het aantal doden steeg in de afgelopen periode.

Reden dus voor het kabinet geen versoepeling van de Covid-19 maatregelen toe te staan.
Voor 22 december a.s. staat een nieuwe persconferentie gepland met nu reeds de waarschuwing, dat met een verscherping van de maatregelen rekening moet worden gehouden, indien de besmettingsaantallen en ziekenhuisopnamen niet drastisch verminderen.

Voor VV Hellas en het gehele amateurvoetbal verandert er dus niets.
Voor de senioren blijft het dus behelpen met alleen maar trainen in groepjes van maximaal 4 met een onderlinge afstand van 1½ meter en geen wedstrijden.
De (mini)pupillen en junioren t/m 18 jaar kunnen blijven trainen. Onderlinge wedstrijden zijn toegestaan, maar geen beker- en/of competitiewedstrijden.
Gelet op de huidige ernstige situatie roepen wij iedereen met klem op zich aan de voorgeschreven maatregelen te houden. Alleen hierdoor wordt het spelen van wedstrijden op termijn weer mogelijk.

Het Bestuur


Corona update 17-11-2020

Aangekondigde versoepeling maatregelen COVID-19 per 19 november 2020.Tijdens de persconferentie op 17 november 2020 zijn door de minister-president Mark Rutte en de minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge de aangescherpte maatregelen per 3 november jl. ingetrokken.

We keren ingaande donderdag 19 november 2020 terug tot het voorschriftenniveau genomen per 13 oktober jl.

Wat betekent dit voor VV Hellas en het gehele amateurvoetbal?
1. Vanaf donderdag 19 november mogen de senioren (19 jaar en ouder) weer trainen in groepjes van maximaal 4 personen met in achtneming van de onderlinge afstand van 1½m.
2. De trainingen voor de jeugd t/m 18 jaar wijzigen niet.
3. Jeugdtrainers en –leiders met een leeftijd van 19 jaar of ouder dienen zich te houden aan de onderlinge afstand van 1½m.
4. Kantine, kleedlokalen en douches blijven gesloten.
5. Na afloop van de training en/of het onderlinge partijtje van de jeugd dient eenieder het sportcomplex zo snel mogelijk te verlaten.
6. Het spelen van competitie- en oefenwedstrijden voor senioren en jeugd is tot nader bericht niet mogelijk.
7. Het ontsmetten van handen alsmede het wassen van de handen na toiletgebruik blijven van kracht.
8. Ouders en toeschouwers zijn niet welkom binnen de poorten van het sportcomplex.

Laten we ons allemaal houden aan deze maatregelen, zodat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames teruglopen.
Hopelijk kan het kabinet dan in de loop van december a.s. nadere versoepelingen bekend maken, waarbij een snelle normalisatie van het amateurvoetbal mogelijk zal blijken.
Ondanks de voor ons allen moeilijke tijden, wensen wij jullie allemaal een fijn, gezellig sinterklaasfeest toe.

Het bestuur.


Corona update 04-11-2020

Aanvullende, verscherpte coronamaatregelen per 4 november 2020


Tijdens de persconferentie op 3 november jl. van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge, zijn de maatregelen, eerder genomen op 13 oktober 2020, verder aangescherpt.

Wat betekent dit voor het amateurvoetbal.
Voor het amateurvoetbal blijven de maatregelen van 13 oktober jl. van kracht, met dien verstande, dat de mogelijkheid tot trainen door de senioren verder wordt beperkt. Mocht eerder nog in groepjes van maximaal 4 personen getraind worden met een onderlinge afstand van 1½m., ingaande woensdag 4 november 2020 om 22.00 uur mag de groepsgrootte nog maar 2 personen bedragen.

Voor het overige blijven alle andere maatregelen voor de senioren en jeugd ongewijzigd van kracht.

Blijven voetballen in tijden van corona.
Door de genomen maatregelen om het coronavirus te bestrijden is het spelen van competitiewedstrijden in het amateurvoetbal tot half december niet toegestaan. In overleg met andere sportbonden heeft de KNVB een plan met diverse scenario’s opgesteld om na deze periode toch weer wedstrijden te kunnen spelen.

In het meest positieve scenario is een herstart van de competitie in het weekend van 16 en 17 januari 2021 mogelijk. Hierbij komen de bekerwedstrijden te vervallen en zal in de hele maand juni 2021 worden doorgespeeld.
De nacompetitie voor o.a. het standaardvoetbal komt te vervallen, waardoor in dat geval de promotie-/degradatieregeling moet worden aangepast.
Ook de overschrijvingstermijn verschuift mee naar het einde van de competitie, dus van 15 naar 30 juni 2021.
Of dit scenario haalbaar is wordt half december besloten. Mocht dit niet het geval zijn, dan worden de competities op een later moment hervat in een gedeeltelijk of volledig aangepaste vorm.

Zodra er meer duidelijkheid komt over de uitbreiding van de groepsgrootte voor het trainen en de mogelijkheid om weer veilig competitiewedstrijden te kunnen spelen, zullen wij deze informatie zo snel mogelijk met jullie delen.

Voor nu geldt: Blijf gezond en blijf in beweging!!!
Het bestuur.


Corona update 13-10-2020

Aanscherping coronamaatregelen per 14 oktober 2020In verband met de grote toename van het aantal coronabesmettingen in ons land, heeft het kabinet vandaag een gedeeltelijke lock-down bekend gemaakt.
De strenge maatregelen gaan in op woensdag 14 oktober 2020 en duren in principe tenminste 4 weken.

Ook de amateursportwereld wordt hierdoor getroffen. De maatregelen die van toepassing zijn op de amateurverenigingen en dus ook gelden voor VV Hellas, zijn de volgende:

1. Alle wedstrijden van de jeugd- en seniorenteams zijn uitgesteld. Onderlinge wedstrijden tussen jeugdteams van VV Hellas zijn wel mogelijk.
2. De trainingen van de senioren, veteranen en walking footballers gaan niet door.
3. De trainingen van de jeugd t/m 18 jaar gaan wel gewoon door.
4. Kleedlokalen en douches blijven evenals de kantine gesloten. Voor de jeugd geldt dus: thuis omkleden en na de training of het onderlinge partijtje het sportcomplex direct verlaten.
5. Ouders en toeschouwers zijn tijdens de trainingen of onderlinge wedstrijden niet welkom op het complex.
6. De eerdere maatregelen van het ontsmetten van de handen en het wassen van de handen na het toiletgebruik blijven van kracht. Dit geldt ook voor het bewaren van 1½ m. afstand tussen jeugdtrainers en -leiders vanaf 19 jaar.

Alhoewel het kabinet besloten heeft de maatregelen te laten ingaan op 14 oktober 2020 om 22.00 uur, is het DB van mening, dat gelet op de ernst van de situatie, bovengenoemde maatregelen bij VV Hellas per direct dienen ingaan.Toegangsprotocol Senioren wedstrijden


Personen die tijdens seniorenwedstrijden toegang hebben tot het sportcomplex “de Schrub” van VV Hellas voor de duur van de aangescherpte Covid 19-maatregelen.

Bij thuiswedstrijden van seniorenteams van VV Hellas zijn alleen onderstaande personen welkom op ons sportcomplex “de Schrub”:

1. De beide trainers en hun assistent
2. De leiders van beide teams
3. De verzorgers van beide teams
4. De scheidsrechter
5. De beide grensrechters
6. Spelers en reserves
7. Eén bestuurslid van beide verenigingen
8. KNVB rapporteurs

Bij wijziging van de Covid 19-maatregelen kan bovenstaande opsomming worden uitgebreid of afgeschaald.

Het bestuur van VV Hellas.


Corona update 29-09-2020


Aanscherping coronamaatregelen met ingang van dinsdag 29-9-2020 vanaf 18.00 uur.


Beste leden, vrijwilligers en supporters,

Maandag 28 september heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus aangescherpt.
Deze maatregelen treden voor een periode van tenminste 3 weken in werking op dinsdag 29 september 2020 om 18.00 uur.

Wat betekent dit voor VV Hellas.

1. De wedstrijden en trainingen voor de jeugd en senioren gaan gewoon door op de vastgestelde data en tijdstippen, tenzij daarover onderling andere afspraken over worden gemaakt.

2. Bij alle wedstrijden en alle trainingen zijn geen toeschouwers en/of ouders welkom. Voor hen is het sportcomplex gesloten, tenzij er een functie wordt uitgeoefend zonder welke de sportbeoefening niet mogelijk is.

3. Ouders die kinderen vervoeren naar een uitwedstrijd oefenen een dergelijke functie uit en hebben derhalve wel toegang tot de uitwedstrijd van het betreffende team.

4. Ouders die kun kind naar de training of de thuiswedstrijd brengen oefenen zo’n functie niet uit en zijn dus niet welkom op het sportcomplex.

5. De kantine op het sportcomplex blijft gesloten.

6. Kleedlokalen en douches zijn wel open, maar geadviseerd wordt – zeker voor de allerkleinsten – om je thuis om te kleden en na de training of wedstrijd het sportcomplex zo snel mogelijk te verlaten.

Het zijn wederom maatregelen, die ons allen treffen en die ook voor het verenigingsleven verstrekkende gevolgen hebben. Maar ter voorkoming van hoge boetes zal het bestuur voor handhaving van de maatregelen zorg moeten dragen. Niet alleen uit eigen belang, maar ook in het belang van de gezondheid van ons allen.

Eventuele aanvullingen en/of nadere verduidelijking van de maatregelen zullen wij op deze site blijven publiceren.

Het bestuur van VV HellasCorona update 29 april 2020


Trainingen mogen starten!Corona updates zullen vanaf nu ook gebundeld worden in onder het kopje mededelingen!

Na het bericht van 24 april is vv Hellas aan de slag gegaan samen met de gemeente Voerendaal om te zien hoe we de trainingen weer kunnen hervatten voor de jeugd.
We hebben een definitieve goedkeuring van de gemeente, en mogen starten!

De leiders van de teams zullen de ouders/spelers zelf benaderen wanneer ze starten en op welke tijden!Neem onderstaande documenten goed door. Hierin vinden jullie richtlijnen waar we ons met z'n alle aan moeten houden.

Voor kinderen tot en met 12 jaar zullen er andere regels gelden dan voor kinderen tussen 13 en 18 jaar.

Hieronder vinden jullie de regels!

Klik hier voor het volledige Corona protocol van de KNVBnocnsf protocol a4.pdf

poster bestuurders.pdf

poster ouders.pdf

poster sporters.pdf

poster trainers.pdfHeb je vragen omtrent de onderstaande mededeling mail ze dan naar vragen@vv-hellas.nl
Het bestuur zal de vragen op een later tijdstip gebundeld beantwoorden.

Bestuur VV-Hellas
Corona update 24 aprilDe minister president heeft aangekondigd dat vanaf 28 april kinderen tot 13 jaar weer mogen trainen. De Veiligheidsregio en de KNVB hebben ons echter laten weten dat hier op korte termijn richtlijnen voor komen.

Houd deze website in de gaten voor nadere info. Als we kunnen starten met deze leeftijdsgroep zal dat parallel aan de start van de scholen gaan gebeuren. Dus na 11 mei.

Bestuur VV-HellasCorona update 31 maart


Hieronder de officiële mededeling van de knvb inzake het amateur voetbal.
Of toernooien door kunnen gaan dit seizoen en of er überhaupt nog getraind gaat worden is op dit moment nog niet duidelijk.
Heb je vragen omtrent de onderstaande mededeling mail ze dan naar vragen@vv-hellas.nl
Het bestuur zal de vragen op een later tijdstip gebundeld beantwoorden.

COMPETITIES AMATEURVOETBAL NIET HERVAT


Met het oog op de dinsdag door het kabinet aangekondigde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de KNVB na beraad besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat.

Dat geldt voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus* en in heel Nederland. Door de nieuwe overheidsmaatregelen is het niet meer toegestaan om tot en met 28 april te voetballen.

Door vandaag de knoop door te hakken willen we vooral iedereen duidelijkheid geven.”
Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “Nederland heeft een uniek verenigingsleven dat inmiddels geruime tijd stilligt. Sommige mensen zijn ziek, sommigen helaas zelfs overleden en velen zitten verplicht thuis. Het gaat bij ons om vrijwilligers en amateurvoetballers voor wie de vraag ‘hoe nu verder?’ steeds zwaarder gaat wegen. Vandaag kunnen we vaststellen dat de competities niet meer op een gewenste manier kunnen worden uitgespeeld voor de start van de zomerstop. In tegenstelling tot bij de profs, bestaat er voor de amateurs ook geen scenario om de wedstrijden door te schuiven tot na de zomerstop. Door vandaag de knoop door te hakken willen we vooral iedereen duidelijkheid geven.”

Richten op verenigingsleven
“Voetbal is voor ons belangrijk maar gezondheid staat daar altijd ver boven. Zeker nu. Mocht Nederland voor de zomer toch weer veilig kunnen voetballen en de overheidsmaatregelen worden om die reden afgeschaald, dan ondersteunt de KNVB de verenigingen graag met het organiseren van activiteiten zoals toernooien en oefenwedstrijden. Daar willen we ons nu op gaan richten, dat het verenigingsleven als eerste weer op gang komt zodra dat safe is.”

Geen eindstanden

Er is tevens besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld. Het volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. Een werkgroep van de KNVB gaat de consequenties hiervan nader uitwerken.

Contact met belangenorganisaties

“Met ons besluit om de competities niet te hervatten zijn we niet over een nacht ijs gegaan. Zo hebben we eerder veelvuldig contact gehad met vertegenwoordigers van verenigingen in het land, onze ledenraad en alle belangenverenigingen in het amateurvoetbal. We zijn ons er namelijk van bewust dat hoe logisch deze beslissing ook is, deze ook impact heeft op de hobby en passie van onze 1,2 miljoen leden en financiële gevolgen kan hebben voor de 3.000 verenigingen.”

Het volledige artikel is te vinden op: https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59781/competities-amateurvoetbal-niet-hervat

Blijf gezond!

Met sportieve groet,

Het Bestuur