niet ingelogd

Nieuws / mededelingen

 
Geplaatst:22-10-2020
Gedragsregels seksuele intimidatie
De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels
voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De
regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en
ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke
sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

https://vv-hellas.nl/vereniging/vertrouwenspersoon/