niet ingelogd

Vertrouwenspersoon

Vertrouwens Contact Persoon (VCP)De VCP is er voor alle leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken. Nadat het probleem is besproken kan er doorverwezen worden naar de vertrouwenspersoon van de overkoepelende KNVB of NOC-NSF. Ook kan de VCP op weg helpen bij het doen van een melding of aangifte bij politie.

Wie is onze VCP?
Ine Eussen werkt al jaren lang als professional in de jeugdzorg. Zij is door haar beroep op de hoogte van alle procedures en is gewend om te werken met beroepsgeheim. Zij weet dan ook als geen ander discreet met alle klachten om te gaan.Ine is geen lid van VV Hellas en heeft ook geen directe banden met bestuursleden van VV Hellas en kan daarom geheel onafhankelijk optreden.

U kunt Ine Eussen bereiken via haar telefoonnummer. 06 44 50 37 93. Zowel ouders als de jeugdigen zelf kunnen contact opnemen voor advies of vragen.