niet ingelogd

Fusienieuws

Handtekeningen zijn gezet
Nieuwe tenues!
Communiqué inzake accomodatie 01-03-2013
Uitslag stemming inzake Fusie
Fusievergadering
Nieuwe trainer VV Hellas 1
Uitslag stemming op vergadering 24 augustus 2012
Nieuwe naam en kleuren
Krantenartikel 19 april 2012
Communiqué 17 april 2012


De Handtekeningen zijn gezet

Vanochtend 14-06-2013 zijn de handtekeningen gezet bij Metis notarissen, dus vanacht om 00.00 uur is de fusie officieel een feit!Eerste foto's van de nieuwe tenues
Dinsdag 23-04-2013 zijn de foto's gemaakt van onze nieuwe tenues, de foto's zijn kostenloos gemaakt door Illya Maertens van Maertens Fotografie.
De tenues zullen worden geleverd door ROVI-Sport uit Meerssen, in de naam van Robert Smeets (tevens onze nieuwe sponsor).

Zie hieronder de foto's van onze prachtige nieuwe tenues!

Communiqué 01 maart 2013

Beste leden en jeugdleden, dames en heren,

Het zal jullie niet ontgaan zijn. VV-Hellas is een feit! We kunnen jullie, en ook ons zelf, feliciteren met dit bereikte resultaat. Twee clubs die altijd graag tegen elkaar gevoetbald hebben kunnen met een gerust hart de toekomst tegemoet zien.

Door op tijd te fuseren houden wij de teams in alle leeftijdsklassen bezet en zo kan er gevoetbald worden. En dat is wat we willen; voetballen (!)

In totaal zijn er 190 stemmen uitgebracht waarvan er 187 vóór waren. Het gerucht doet zelfs de ronde dat er door sommigen bewust tegen is gestemd om de spanning erin te houden. (Dat kunnen er echter niet veel zijn geweest ;-)

Nu de fusie een feit is kan het bestuur van VV-Hellas verder. Denk dan aan het bestellen en bedrukken van tenues, het concretiseren van afspraken met sponsoren en het overleggen met de overheid betreffende de speellocatie(s).

Wat dit laatste betreft moet ons volledige bestuur nog iets van het hart! Vanaf april 2012 tot aan de vergadering van afgelopen vrijdag heeft het bestuur steeds de gemeente mondeling en schriftelijk op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Hierop is nooit gereageerd. Wel is er zoals in de krant staat door de gemeente toegezegd dat er in maart een notitie zou komen. Hiervan zijn we nog in afwachting.

Een uitspraak die volgens de krant door wethouder Leunissen is gedaan suggereert dat bij de gemeente de beslissing al is genomen. Dit gaat ons echter "wat kort door de bocht". De notitie is nog niet klaar en er wordt al over miljoenen gesproken die er niet zijn. Het sportcomplex van KlimmaniaTC wordt daarbij al in één adem als "voornaamste gegadigde" genoemd. Er wordt gesproken over eisen van de KNVB wat betreft extra kleedlokalen etc.

Het bestuur heeft van meet af aan aangegeven dat er vol gestreden gaat worden voor een nieuwe locatie. We gaan niet over één nacht ijs. Wat anderen doen en menen is hun verantwoordelijkheid. Met ons moet er nog over gecommuniceerd worden. Dat is nog niet gebeurd. En wij hebben tijd! Met jullie hebben we afgesproken dat we minimaal nog twee jaar op twee locaties spelen. Op toerbeurt; en dat zullen we ook doen. In die tussentijd zullen we alles uit de kast halen om VV-Hellas op de juiste plek te krijgen. Die tijd nemen we ons. We zijn een sterke vereniging met bijna 500 leden en een flinke achterban. Ouders van jeugdleden, dorpsgenoten, sponsoren en vele anderen. En als we er over twee jaar niet uit zijn is dat ook geen probleem dan verlengen we net zo lang totdat we een optimale oplossing gevonden hebben. Zoals gezegd: "we gaan niet over één nacht ijs"! De dooi heeft ingezet; het is nu wachten totdat de zon voor VV-Hellas gaat schijnen en de paarse kleur op de grasmat kan gaan fonkelen.

Het bestuur blijft zich voor jullie allemaal inzetten en wij hebben jullie steun daarbij hard nodig. Op ons kunnen jullie blijven rekenen. We staan als één paars blok achter elkaar!

Wij danken jullie allen voor het tot dusver in ons gestelde vertrouwen!

Theo van Oppen, voorzitter SCKR
Eric Horsmans, voorzitter Klimmania TCDe fusie is een feit!
Vrijdagavond 22 februari is tijdens de algehele ledenvergadering van Klimmania TC en tijdens de algehele ledenvergadering van SCKR gestemd over de fusie.

De uitslag is als volgt:

Klimmania TC: 75 stemmen uitgebracht, 73 voor de fusie met SCKR en 2 tegen
SCKR: 112 stemmen voor de fusie en 1 stem tegen.

Dus vanaf het seizoen 2013/2014 gaan de clubs gezamelijk verder als VV Hellas!Uitnodiging Fusie Vergadering
Klimmen, 5 februari 2013

Geachte leden en jeugdleden,


Op 24 augustus 2012 heeft het bestuur, middels een stemming, van de leden toestemming gekregen de ingeslagen weg voort te zetten en de fusieplannen met VV SCKR verder uit te werken.

De jeugdafdeling is de samenwerking reeds aangegaan. Natuurlijk zijn er dan wat hobbeltjes te nemen, doch het belangrijkste is dat de teams allen bezet zijn en dat er gevoetbald kan worden. Daar gaat het allemaal om!

Namens het bestuur kan ik jullie mededelen dat we met zijn allen trots zijn op de samenwerking met VV SCKR. We moeten bouwen aan de toekomst en daar hoort bij dat er op tijd geschakeld moet worden!

Graag nodigen wij jullie allen uit tot het bijwonen van de officiële fusievergadering op 22 februari 2013 om 21.30 uur (na de training van de selectie) in de kantine van VV Klimmania TC. We zullen dan kort aangeven waar we op dit moment staan en hoe de plannen voor de toekomst eruit zien.

Tijdens deze vergadering zal de officieuze stemming van augustus 2012 officieel worden overgedaan waarna de door METIS notarissen opgestelde nieuwe statuten van kracht kunnen worden en de nieuwe club een feit wordt.

Het is een belangrijk moment voor het voortbestaan van onze club, samen met Ransdaal, in een nieuwe kleur en onder een nieuwe naam.

Het bestuur rekent op jullie aanwezigheid!

Met vriendelijke groet,


Eric Horsmans
Voorzitter VV KlimmaniaTC
eric.horsmans@ziggo.nlNieuwe trainer 1e elftal VV Hellas bekend
Communiqué

Beste leden en supporters,

Vrijdagavond 11 januari 2013 zijn de spelers en de leiding van het eerste elftal van Klimmania TC en SCKR officieel geïnformeerd over de trainerkeuze voor het volgende seizoen.

De Technische Commissie heeft na een enquête onder de spelers en na de nodige voorbereiding een profiel van de nieuwe trainer samengesteld. Vrijdagavond is bekend gemaakt dat de heer Wiel Bruls, thans ook trainer van SCKR, aan de profielschets voldoet. Hij is dan ook unaniem door de Technische Commissie gekozen en het volledige bestuur van Klimmania TC en SCKR heeft zich daar achter geschaard.

Wij wensen trainer Wiel Bruls alle succes toe. We hebben er alle vertrouwen in dat Wiel voor harmonie in de spelersgroep kan zorgen en VV Hellas op het gewenste niveau kan brengen.

Met vriendelijke groet,


Theo van Oppen, voorzitter SCKR
Eric Horsmans, voorzitter Klimmania TC


Uitslag stemming op vergadering 24 augustus 2012

Beste leden,

De geplande fusievergadering die vrijdag 24 augustus om 21.30 uur heeft plaatsgevonden werd in Ransdaal en in Klimmen goed bezocht.
Er werden bij SCKR in Ransdaal totaal 78 stemmen uitgebracht waarvan er 73 vóór stemden, 4 tegen en 1 blanco/ongeldig.
Bij Klimmania TC werden 98 stemmen uitgebracht. Hiervan waren er 97 vóór en 1 tegen.
De leden hebben daarmee duidelijk het signaal gegeven achter het fusiebestuur te staan en wij zullen dan ook op de ingeslagen weg voortgaan. Er is werk aan de winkel.

Het bestuur dankt jullie allen voor het vertrouwen!

Eric Horsmans, voorzitter Klimmania TC
Theo van Oppen, voorzitter SCKR
Nieuwe naam en kleuren
Beste leden,

In een gemeenschappelijke vergadering op woensdag 15 augustus j.l. hebben beide besturen de nieuwe naam gepresenteerd van onze fusieclub namelijk

VV-Hellas

De nieuwe clubkleur zal Paars in combinatie met wit worden.

Waarom we allen tot dit besluit zijn gekomen zal jullie uitgelegd worden op de algemene vergadering op vrijdag 24 augustus om 21.30 uur.

met vriendelijke sportgroeten,

Eric Horsmans voorzitter Klimmania TC
Theo van Oppen voorzitter SCKRKrantenartikel Limburgs Dagblad 19 april 2012

SEIZOEN 2013/2014 Woord is nu aan de leden

Buren Klimmania TC en SCKR willen fuseren


door onze verslaggever
KLIMMEN – De amateurvoetbalclubs
Klimmania TC en SCKR willen met elkaar fuseren. Als de leden in augustus instemmen met het voorstel van beide besturen, moet de nieuwe club bij de start van het seizoen 2013/2014 een feit zijn.

Volgens SCKR-voorzitter Theo van Oppen komt de wens om te fuseren niet uit de lucht vallen. „We zijn er al langer mee bezig, waarbij je vooral kijkt naar de levensvatbaarheid van de vereniging.We willen gewoon dat er over tien jaar in
Klimmen een gezonde club is waar gevoetbald kan worden. De besturen van beide clubs hebben daarom de intentie uitgesproken te fuseren. Het woord is nu aan de leden, die zich in augustus kunnen uitspreken. Ik denk dat er bij SCKR voldoende draagvlak is.”

Ook bij Klimmania heerst optimisme, laat voorzitter Eric Horsmans weten. „Er is intern positief op gereageerd. Je moet vooruitlopen op de toekomst. Het mag niet gebeuren dat je straks als vereniging gedwongen bent te stoppen omdat je niet op tijd geanticipeerd hebt op de ontwikkelingen.” Over verdere details is volgens beiden nog niet gesproken. Van Oppen: „We hebben het nog niet gehad over de naam, de clubkleuren of de locatie. Als het jawoord wordt gegeven door de leden, hebben we daar een jaar de tijd voor.”


Communiqué 17 april 2012

Afgelopen weekend hebben de gezamenlijke besturen van KlimmaniaTC en SCKR officieel de intentie uitgesproken om per 01 juli 2013 een fusie aan te willen gaan.

Daaraan voorafgaand zal een jaar eerder, dus reeds per 01 juli 2012, een convenant tussen beide verenigingen worden aangegaan waarbij de jeugdelftallen vanaf dan reeds gaan samenwerken.

Vóór de start van het nieuwe seizoen 2012/2013 zal er door zowel KlimmaniaTC als ook door SCKR separaat een algemene ledenvergadering worden opgeroepen. Hierin worden de plannen door het bestuur gepresenteerd en wordt de leden de mogelijkheid gegeven om vragen te stellen. Na de pauze zal er dan door de leden gestemd kunnen worden.

Uiteraard staat het bestuur ook reeds nu open voor eventuele vragen. Dit kan persoonlijk bij één van de bestuursleden of per mail via info@klimmaniatc.nl

Namens het voltallige bestuur,

Eric Horsmans
Voorzitter