niet ingelogd

De elf geboden van de vv Hellas

   Ieder lid houdt zich aan de normen en waarden die hoog in het vaandel staan bij vv Hellas.

   Misdragingen tijdens wedstrijden kunnen tot gevolg hebben uitsluiting van deelname aan wedstrijden en trainingen bij vv Hellas.

   Alle materialen die gebruikt worden, worden met zorg behandeld en telkens na training en wedstrijd opgeborgen op de bestemde
plaatsen.

   Indien jouw elftal de laatste wedstrijd speelt op zaterdag of zondag op een locatie dienen na de wedstrijd de hoekvlaggen opgeruimd te worden en de netten van de doelen opgehangen te worden.

   Er worden geen vernielingen of veranderingen aangebracht op beide locaties van vv Hellas.

   Iedereen zorgt ervoor dat de locaties altijd netjes achterblijven na trainingen en wedstrijden, dat betekent kleedlokaal veegschoon .

   Kleding die verstrekt wordt door de vereniging wordt netjes behandeld.

   Bij wedstrijden dient eenieder alleen die sporttassen en trainingspakken te dragen die verstrekt zijn door vv Hellas. Sporttassen en trainingspakken van de vroegere verenigingen Klimmania TC en SCKR mogen niet aanwezig zijn bij wedstrijden. Eenieder die deze regel overtreedt wordt uitgesloten van de wedstrijden.

   Ieder spelend lid is verplicht aan een activiteit per jaar zijn/haar medewerking te verlenen. Men kan deze activiteit aangeven aan het bestuur of men wordt met het hele team ingedeeld.

   Besluiten van het bestuur zijn bindend en worden gerespecteerd. Hierop worden via de site geen op of aanmerkingen gemaakt. Eenieder die dit wel doet zal hierop worden aangesproken.

   Het in welke wijze dan ook in diskrediet brengen van de vereniging vv Hellas kan verstrekkende gevolgen hebben.

Aldus opgemaakt te Ransdaal/Klimmen november 2013.

Inzage in de statuten van VV Hellas is aan te vragen bij het bestuur via: info@vv-hellas.nl