niet ingelogd

Contributie

ContributiebetalingenHuidige leden
Alle leden dienen de volledige contributie van het lopende seizoen te voldoen.
Ieder lid ontvangt hierover een persoonlijke schriftelijke mededeling van de penningmeester, waarin de uiterste datum van betaling is vermeld.


Nieuwe leden
Leden die zich in het lopende seizoen aanmelden als lid bij VV Hellas krijgen schriftelijk bericht van de verschuldigde contributie voor de rest van dit seizoen. Zij zijn verplicht het contributiebedrag te betalen vóór de in de brief genoemde datum.
De hoogte van dit bedrag is het volledige contributiebedrag gedeeld door 12 maanden maal het aantal maanden dat nog openstaat in het lopende voetbaljaar, aangevuld met de lopende kosten die gemaakt worden bij de KNVB.


Niet tijdig betalen
Alle leden die niet tijdig aan hun contributieverplichtingen voldoen, worden voor alle activiteiten van VV Hellas geschorst tot dat de contributie is betaald.

Beëindiging lidmaatschap en afmelding

Conform de reglementen van de KNVB eindigt het lidmaatschap en de daaraan verbonden contributieplicht in principe pas aan het einde van het lopende seizoen, dus per 30 juni. Hierbij geldt een opzegtermijn van 4 weken.
Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of via e-mail geschieden bij de ledenadministratie (zie onderstaand adres).


Contributie-tabel 2022-2023

• Seniorleden € 175,--
• Walking Football € 175,--
• Vrouwen € 175,--
• Veteranen € 175,--
• Leden 7x7x 35+ en 45+ € 120,--
• JO16 t/m JO19 € 140,--
• JO13 t/m JO15 € 120,--
• JO8 t/m JO12 € 105,--
• JO5 t/m JO7 € 65,--
• Niet spelende leden € 65,--
• Niet spelende jeugdleden € 25,--


1. Spelende leden, die op 1 januari 2023 negentien jaar of ouder zijn (geboren vóór 1-1-2004), betalen het contributiebedrag van de senioren.
2. Spelende leden, die op 1 januari 2023 nog géén 19 jaar zijn (geboren na 31-12-2003) betalen het contributiebedrag van de junioren.
3. Spelende leden, die tevens als (jeugd)leider of lid van de jeugdkampcommissie fungeren, betalen de helft van het voor hen verschuldigde contributiebedrag.Ledenadministratie:
Wibo Biermans, Henri Jonasstraat 36, 6137 CM Sittard.
Telefoon : mobiel 06-22549173
Mail: ledenadministratie@vv-hellas.nl